יום ראשון, 24 במאי 2009

הרב כמורה הלכה - חומר למחשבה

בעקבות מספר תגובות שהגיעו אלי בעקבות הדברים שפרסמתי כאן ובאתר כיפה ברשימה הרב כמורה הלכה אני מבקש להביא בפניכם שתי מקורות כחומר למחשבה, על אף שהדברים לא קשורים בקשר ישיר (אולי בעתיד נכתוב משהו יותר מסודר על מקורות אלו. כאן המקום לחזור ולציין שאני מזמין את הקוראים להוסיף ולהחכים אותי במקורות נוספים בעניין זה ובעניינים אחרים בתיבת התגובות, במיילים או כרשימות אורחים):
לא מעט שאלות הלכתיות שאלתי את סבא (הרב שלמה מן ההר), לעיתים שאלתי אותה שאלה יותר מפעם אחת בחלוף זמן. בפעמים הראשונות היה זה משום שחשבתי שהנסיבות שונות מעט, או שלא זכרתי את תשובתו מן הפעם הקודמת. אך בהמשך חזרתי על כמה משאלותיי מספר פעמים בהפרשי זמן, רק כדי להיווכח, שתשובתו בפעם זו לא בהכרח זהה לתשובתו בפעם הקודמת. ולא מפני ששכח את מה שאמר בפעם שעברה. הוא כלל לא ניסה לזכור מה אמר בפעם שעברה, כי הוא לא קבע את תשובתו ההלכתית היום, מפני שכך ענה אתמול או שלשום. בכל פעם חשב על השאלה מחדש וקבע את תשובתו מחדש.
(דברי הנכד, בעל נכדת הג"ר שלמה מן-ההר, הרב חיים-יהודה דאום, מתוך "ההר הטוב הזה" עמ' 362)

וטועה מאד כל החושב שההלכה היא קפואה ואין לסטות ממנה ימין ושמאל, אלא אדרבא אין גמישות כגמישותה של ההלכה, שכן יכול מורה הוראה בישראל, לפסוק באותה שאלה עצמה, ובאותה שעה עצמה, לשני שואלים, ולהטריף לאחד ולהכשיר לאחר, כידוע למורי הוראה באיסור והיתר, והדברים ארוכים.
ורק בזכות גמישותה של ההלכה, יכול היה עם ישראל בכח חידושים רבים ומועילים שחידשו חכמי ישראל לדורותיהם, "ללכת" בדרך התורה והמצוה אלפי שנים. ואם יעמוד להם לחכמי דורנו אומץ לבם "לחדש" חידושי הלכה לאמתה של תורה, בנאמנות מוחלטת לגופי ההלכה הכתובה והמסורה, תוסיף ההלכה להיות דרכו של עם ישראל עד סוף כל הדורות.
(הג"ר חיים דוד הלוי, עשה לך רב כרך ז' סי' נד, מובא גם ב"מסורת בעידן המודרני" מסדרת "עם הספר" בהוצאת ידיעות ספרים עמ' 283 - בעז"ה נמצא זמן בעתיד לכתוב מעט יותר על הספר הזה, ועוד חזון למועד.)

אין תגובות: