יום רביעי, 13 במאי 2009

שביבים (בהר-בחקתי) / שאול שיף

ר' שאול שיף פרסם את רשימותיו בעיתון הצופה במשך עשרות שנים. לאחר שהעיתון שבק חיים הוא ממשיך לפרסם את רשימותיו בעלון שבועי המופץ בדואר האלקטרוני למעוניינים (ניתן לפנות למייל: schiffs at 013 dot net dot il). יובהר שהדברים המתפרסמים במדור זה משקפים את דעותיו של הכותב והינם על אחריותו, ואינם בהכרח משקפים את עמדותי.

"ואחז בידי הזקן ורקדו יחד"
אמנם ל"ג בעומר מאחורינו אך לא נוותר על סיפורון שכזה: רבי אלעזר אזכרי מחבר ספר "חרדים" ופירוש על ירושלמי ברכות, היה בן דורו של האר"י הקדוש. כידוע, רבי אלעזר אזכרי הסתיר את גדלותו בתורה והעטה על עצמו כיסוי של שמש באחד מבתי המדרש בצפת. רק מעטים ממש ידעו על גאונותו וקדושתו. הרוב סברו כי מדובר באיש פשוט ותמים. באחת השנים, בהיותו על ציונו של התנא האלוקי , רבי שמעון בר-יוחאי במירון בל"ג בעומר, בחברת האר"י הקדוש ומלוויו _ רקד עימהם זמן רב לכבוד הילולא דרשב"י. במקום נכח איש ולו הדרת שיבה, לבוש בגדים לבנים , בעל צורה וקומה משכמו ומעלה גבוה מכל העם. הזקן הנכבד רקד לעצמו שם בשמחה עצומה עם רעיו ואנשי בריתו, ששאר המשתתפים לא הכירום. בעיצומם של הריקודים והמחולות קפץ האר"י הקדוש ואחז ביד הזקן ורקדו יחדיו זמן ממושך כלהבת אש. אחר כך אחז האר"י הק' בידו של רבי אלעזר אזכרי ואף עמו רקד שעה ארוכה בשמחה מרובה ובטוב לבב. בסיום ההילולא הרהיבו עוז בנפשם תלמידי האר"י ושאלוהו: " הנה מה שרקד כבוד קדושתו עם הזקן, אין אנו מכירים אותו ומן הסתם אדם גדול הוא, אבל מה שרקד עם השמש רבי אלעזר אזכרי, אם כי הוא ירא שמים, אבל אין זה לפי כבודו של רבן של כל ישראל לרקוד עם שמש ביחידות?".
בשמוע האר"י הק' את דבריהם שחק והשיב להם: "הלא התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי רקד עמו ביחידות, אני הצעיר לא יהיה לי לכבוד לרקוד עמו?" או אז הבינו בני החבורה כי הזקן הנכבד היה רבי שמעון בר יוחאי בכבודו ובעצמו, אשר שש ושמח בשמחת החבריא קדישא שבאו להילולא שלו. מני אז נודע ברבים מי הוא אותו שמש בית המדרש , שהסתיר את קדושתו , צדקתו ומדרגותיו בקיימו "והצנע לכת עם אלוקיך".

המגיה הפלאי
סידור התפילה של ר' שבתי סופר מפרמישלא, נחשב למדויק ביותר בקרב יוצאי אשכנז. ואפילו הרב יוסף חיים מזרחי בסידורו[ עדות מזרח בסגנונו של הרב יוסף חיים זצ"ל] מצטט אותו ומתייחס אליו. שש מאות עמודי הסידור מוגהים על-פי כל כללי הדקדוק, עם טעמי המקרא לפסוקים ומתגים לציין נגינה במלרע ומלעיל, סימני רפה מעל לאותיות בגד כפת שאין בהן דגש כמבואר בתיקוני זוהר ועוד.
המגיה של הסידור הזה היה סומא והוא הגיה את הסידור בעזרת מתנדבים, שקראו לפניו הסידור מכל תפילות השנה וכך תיקן את הטעון תיקון. השל"ה הקדוש, המהרש"א, הסמ"ע ומחבר "מגלה עמוקות" וכן הב"ח שיבחו את המגיה, והשל"ה אף כתב: "הנני מודיע ברבים כי המתפלל מתוך סידור זה בכוונה_אז ודאי האותיות היוצאות מפיו פורחות למעלה ותפילתו נשמעת". ובקונטרס אוצר הידיעות מובא, כי הספר "מפתח הים" שנדפס בשנת תקמ"ח[ "חיברתי בתשועת ה' אנכי הק' יעקב מאיר בן הרב וואלף קאבעלענץ סג"ל ז"ל" ], נכתב על-ידי עיוור שלקה בעיניו בהיותו בן י"ד שנים. בהקדמת הספר[ ליקוטים על פרשיות השבוע ועוד] מסופר איך המחבר חסך מפתו כדי שיוכל לשכור מלמדים לעצמו, ולמד ששה סדרי משנה בע"פ והיה משנן אותן יומם ולילה.

הכסף השחור
אחד המבחנים הקשים של תנועת חב"ד בישראל היה, כאשר המחלקה לעליית הנוער בסוכנות היהודית {בראשותו של אורי גורדון ז"ל] החליטה שלא להעביר למוסדות חב"ד את המענקים פר-תלמיד על-פי קריטריונים שנקבעו לגבי כלל מוסדות החינוך בישראל. הסיבה: סירובה של חב"ד לקלוט במוסדותיה נערים ונערות מאתיופיה שלא עברו גיור לחומרה [כהוראת הרבנות הראשית לישראל]. דובר אז בסכום נכבד מאוד, וכמה ממוסדות חב"ד עמדו בעקבות צעד ענישה זה, בפני משבר כספי חמור ביותר. הימים הללו זכורים לי היטב. אלא שהיה זה הרבי מלובביץ' זי"ע שלא כרע ברך לכסף, לא נכנע לאיומים וסחיטות ועמד על האמת האחת והיחידה הנשענת על תורת ישראל. כעבור זמן-מה חידשה עליית הנוער את ההקצבות. הרבי גם לא התרגש מהבטחות של מיליונים מצד עשירי עולם, שביקשו להתקבל אצלו בחודש אלול למשל_ תקופה שבה לא קיבל אנשים ליחידות. זהו נתון אחד.
נתון שני: באחד הימים ערך הרבי ביקור בפנימייה של אחד ממוסדות חב"ד, שהיה במרחק לא רב מ-770. הוא שאל שאלות קיבל תשובות, בחן כל דבר בשבע עיניים ובשלב מסוים שאל הרבי איך הנערים נוטלים ידיים לצורך מסויים? ואז מלווהו הסביר, כי ממלאים את הספל במים בשירותים ונוטלים בחוץ. הרבי הביע פליאה הכיצד ממלאים את המים בחדרי השירותים, ושוב הייתה התשובה: אבל נוטלים בחוץ. הרבי לא הסתיר כעסו וחזר ואמר בתקיפות, כי מים לנטילת ידיים אין לוקחים מחדרי שירותים. המלווה של הרבי ידע את כל ההלכות ואת כל הפסיקות בעניין זה, אלא שהרבי הקפיד על טוהר המחנה ללא פשרות ולא סמך על פסיקות מקלות שהוא ידע עליהן לא פחות טוב ממלווהו, איש חינוך ידוע. זו הייתה תנועת חב"ד בימיו של הרבי זי"ע . קדושה וטהרה ללא פשרות.
אחרי ג' תמוז[ הסתלקות הרבי] התחילו ההתחכמויות בלא מעט תחומים. החמורה שבהן: נטילת כספים מהנוצרים האוונגליסטים למימון מוסדות חב"ד, והקשה מכולן: כניעת "כולל חב"ד", שהוקם על-ידי מייסד תנועת חב"ד, הק"והט רבי שניאור זלמן מליאדי, הלא הוא האדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך. בראש מוסד זה עמדו כל נשיאי הדור, אדמו"רי חב"ד, והרבי מלובביץ' הזהיר אלף פעמים שלא לעשות שום פעולה משותפת עם הנוצרים, ושלל בתקיפות נוכחות יהודית במוסדות השונים להידברות בין-דתית. אבל מה כל הנ"ל מול יצרו של העומד היום בראש "כולל חב"ד"? זה העניק ללא בושה ובפומבי, עיטור ליחיאל אקשטיין המשמש,כידוע, צינור להעברת הכספים הנאספים בכנסיות האוונגליסטים בארה"ב . וראו מה אומר מי שהיה אחד מפעיליהם המרכזיים בירושלים, צ'אק קינג : "ברכתו הנבואית של יעקב לבניו הבטיחה והאדירה את יהודה על אחיו ושבטיהם. מיהודה דרך צאצאיו ישירות יגיע המשיח ומלכותו. הסמל של יהודה_ האריה, סמל של כוח, מלכות ואצילות. לפי הושע 5, האריה של יהודה יהיה שופט הצדק של ישראל. משבט יהודה יצא דוד המלך, ומבית דוד, "המלך האריה" האמיתי- ישו. רק הוא מתאים לפתוח את שערי השמים. השנה בסוכות נעלה את שלטי האריה של יהודה , על-ידי הגבהת הסמל של שבטו של ישו [HIS]. אנחנו מצהירים שבשנה זו, בחגיגות לתקומת ישראל , האריה [ישו] יבסס בקרוב את כיסא מלכותו על ירושלים ועל כל הלאומים. בקול שאגת "המלך האריה" אנחנו מזמינים אתכם לצעוד תחת השלט שלו [HIS] והצטרפו לאלפי משתתפי הפולחן ,לניסיון בלתי נשכח המשנה את החיים פה בירושלים." סוף ציטוט. את הטומאה הזאת, את העכנאי הזה, מכניסים תאבי בצע לקודש הקודשים ל"כולל חב"ד". אין ספק כי אנשים מסוגו של הרב יצחק דוד גרוסמן[מגדל העמק] גדול זוללי הכספים מחבורת המיסיונרים הללו, ראש כולל חב"ד ושות', הכשירו בהתנהגותם ובמעשיהם את הנכונות של גורמים בישראל להעניק לוותיקן נקודות אחיזה במקומות אסטרטגיים בישראל. רבני חב"ד שותקים ולא ברור איך אין מקשיבים לתחנוניו של ראש "יד לאחים", הרב שלום בער ליפשיץ, שבאמתחתו חומר רב על תעלולי המיסיון האוונגליסטי. הכיצד חסידים חוברים לאבי אבות הטומאה הרוחנית בלי להניד עפעף. הבד"ץ של העדה החרדית שחב"ד מקפידה לאכול מההכשרים שלו, פסקו חד- משמעית נגד נטילת כספים מהכנסייה האוונגליסטית, הגר"א שפירא זצ"ל ראש ישיבת "מרכז הרב" ואחרים זעקו חמס בעניין זה, אלא שחמדת הממון עולה על כולנה. את הרשות לנטילת הכספים הללו משייכים להגר"מ לנדאו שליט"א, רבה של בני ברק. אלא שיש בכך הטעייה, שהרי איש מהמומחים בתחום הזה[דוגמת הגב' מינה פנטון תחי'] לא נתבקש להציג בפניו את נתוני האמת על האוונגליסטים, שאינם, כידוע, בגדר סתם גויים. אין ספק כלל כי הכוס תעבור על כל המתחברים לטומאת ממונם של האוונגליסטים, וכמה מן המוסדות והאישים שילמו ומשלמים כבר את מחיר ההשתחוויה לכסף הכמורה.

אין תגובות: