יום חמישי, 7 במאי 2009

שביבים (אמור) / שאול שיף

ר' שאול שיף פרסם את רשימותיו בעיתון הצופה במשך עשרות שנים. לאחר שהעיתון שבק חיים הוא ממשיך לפרסם את רשימותיו בעלון שבועי המופץ בדואר האלקטרוני למעוניינים (ניתן לפנות למייל: schiffs at 013 dot net dot il). יובהר שהדברים המתפרסמים במדור זה משקפים את דעותיו של הכותב והינם על אחריותו, ואינם בהכרח משקפים את עמדותי.
ראיות רוחניות
על אף כל הפרסומים האחרונים בתקשורת והאזהרות מפי גדולי ישראל ממשיכים גברים ונשים מכל שכבות האוכלוסייה להתפתות לתעתועי השווא של בעלי "ראיות רוחניות". אכן, יש ביניהם כאלה המסוגלים להפתיע באמירות הקולעות למטרה, אלא שגם הם מוגבלים ביותר ביכולות שלהם, ומספר רב של אנשים כשלו בגללם. בעסקים, בשלום-בית ובענייני בריאות. אפשר להביא דוגמאות למכביר ויקצר המצע מהשתרע. ותנו לבכם למסופר באגרת תימן שכתבה הרמב"ם. לא יאומן אלמלא ידענו מי הכותב.
" ואמנם מה שנתאמת לנו וידענו נכונותו, לקרבת זמנו, הוא שלפני חמישים שנה מהיום או פחות, בא איש ירא שמים , חסיד, חכם מחכמי ישראל, הידוע בשם מר משה אלדרעי, בא מדרעה אל ארץ אנדלוס ללמוד לפני רבינו יוסף הלוי ז"ל בן מיגאש אשר הגיעכם שמעו. אחר כן בא אל בירת המערב, רצוני לומר פאס, ונקבצו אליו בני אדם, ליראתו וחסידותו וחוכמתו, ואמר להם שמשיח קרוב, "וכבר הודיעני ה' בזה בחלום"... ונמשכו אחריו הבריות והאמינו בדבריו, והיה אבא מארי זצ"ל מרחיק את הבריות מעליו, ומזהירם מהימשך אחריו, אבל המיעוט שמעו לאבי , והרוב, וכמעט הכל, נמשכו אחרי ר' משה נ"ע. אחר כן היה מייעד בדברים, וצדקו כל ייעודיו [מה שאמר שיקרה אכן קרה-ש.ש.] ...עד שאמר להם שבשבוע זה ירד מטר עצום מאד ויהיה הדבר היורד דם... והיה אותו הזמן חודש מרחשון , וירד מטר עצום ורב באותו השבוע, והיו המים היורדים מים אדומים עכורים, כאילו הם מעורבים בטיט, וזה היה מופתו שהביא רוב האנשים להאמין שהוא נביא בלי ספק...וכאשר נאמנו דבריו אצל רוב בני אדם , אמר להם שהמשיח יבוא באותה השנה בליל הפסח. וציוה לבני אדם שימכרו נכסיהם , ושיקחו הלוואות מן הישמעאלים שווה דינר בעשרה... והם לא יראום לעולם, ועשו כן. וכאשר בא פסח ולא אירע דבר אבדו האנשים, כי רובם נשאר נכסיהם דבר מועט, וחובות רבצו עליהם... ויצא [אלדרעי] לארץ ישראל ומת שם ז"ל."
אם היה לי האומץ הדרוש, הייתי פורש כאן סיפורים מסמרי שיער, כיצד צעירים ומבוגרים "אכלו אותה"
אצל "מקובלים" ו"רואים" והפסידו את בתיהם פשוטו כמשמעו. ה' שומע תפילת כל-פה והוא גם זול יותר מכל הנ"ל.

הסנדלר ההיסטוריון
כמאה ספרים כתב החיד"א [רבי חיים יוסף דוד אזולאי]. "שם הגדולים" הוא ספרו המפורסם ביותר. בספר רשימה של למעלה מ- 2200 ספרי הלכה, אותם מצא החיד"א במסעותיו. הספר גם כולל רשימה של יותר מ-1300 רבנים שחיו עד תקופת החיד"א. והנה קם לו בשנת תרכ"ז ביוגרף בשם משה מרקוביץ' ש"קבע דירתו בראסיין" מחוז קובנה ,ליטא, ו"אסף בציקלונו ותרמילו דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו ...והביא זכרונם על הספר אשר עשה". שם הספר: "שם הגדולים השלישי". הספר זכה להסכמות של רוב הרבנים החשובים בליטא באותם ימים והם קוראים לנדיבי עם לסייע לו בהוצאתו לאור עולם. וראו מה שכותבים נותני ההסכמות על אותו ר' משה מרקוביץ': "זה משה האיש הוא איש פשוט אינו לא במקרא ולא במשנה ולא בתלמוד...זה משה האיש היה מפרנס את עצמו ובני ביתו לחם צר ומים לחץ מתפירת מנעלים וקבע עתותיו לחיבור הזה לכתוב ולסדר אף-על-פי שאין עטו בידו [אינו יודע לכתוב] אלא כגמילות חסד של אחרים אשר עשו עמו יתן ה' להם כפעלם."
למיטב הידיעה, ניתן לרכוש את הספר בארה"ב ויש להניח כי עותק ממנו נמצא גם בספריה הלאומית בירושלים. דיסלקט עקשן בעל זיכרון עצום, שידע רק לקרוא, ויהודים טובים סייעו בידו בהתנדבות להוציא לפועל ספר חשוב השופך אור ספרותי-תורני על השנים שקדמו לו.

סגולה בדוקה לפרנסה
במוצאי שבת האחרונה הסבתי לסעודת "מלווה מלכה" עם אחד האדמו"רים הצנועים, שאינו מוכר בחוצות קריה. תוך כדי הסעודה הוא נשאל על-ידי אחד הנוכחים ששעתו אינה משחקת לו בפרנסה, מה יעשה אדם כדי לשפר את מצבו הכלכלי. האדמו"ר השיב לו כי סגולה בדוקה היא, לברך ברכת המזון מתוך סידור ובכוונה מצווה דאורייתא שרבים מזלזלים בה. בהסתמכו על צדיקים קדושי עליון אמר, כי סעודת "מלווה מלכה" בחבורה יכולה לחולל ישועות שלא יאומנו בכל תחום אם מתמידים בה ומתוך יראת- שמים.

תורה קודמת להורים/ למבוגרים בלבד
שאלה: תלמיד שחשקה נפשו בתורה, וברצונו לעבור מבית הספר לישיבה, שעוסקים בה בתורה במשך כל שעות היום, והוריו דורשים ממנו בכל תוקף לעבור לישיבה תיכונית, האם חייב להישמע להורים משום מצוות כיבוד אב ואם?
תשובה: לאחר שהראשון לציון, הגר"ע יוסף שליט"א, דן בהיבטים ההלכתיים אחת לאחת, הוא פוסק כדלהלן: תלמיד שחשקה נפשו בתורה, רשאי ללכת ללמוד תורה בישיבה שלומדים בה תורה בכל שעות היום , אף אם הדבר בניגוד לדרישת ההורים שרוצים שילמד בישיבה תיכונית. ומכל מקום, אם הדבר אפשרי נכון להשתדל לעשות כן על-ידי השפעה על ההורים ולפייסם באמצעות רבנים, כדי שיהיה הדבר גם לרצונם. והאמת והשלום אהבו."[תחומין ג']

הרבי מלובביץ' זי"ע ויום העצמאות
אין זה סוד כי אדמו"רי חב"ד וחסידות חב"ד הם אנטי ציוניים במוצהר. אין זה גם סוד כי הם אוהבי ארץ ישראל יותר מאותם רבים המזהים עצמם כציונים. אדמו"רי חב"ד לא הסכימו, באורח נחרץ, שיום העצמאות ייזכר בלוח השנה של החסידות. ברם, בוויכוח עם סאטמר ובכלל כלפי השואלים, הציג הרבי עמדה שאינה שוללת את תפילות ההודיה ביום העצמאות. בין היתר אמר, כי על פי ההלכה יהודי שבריאותו שבה אליו כתוצאה מטיפול של רופא גוי חייב להודות ל-ה' למרות שטופל על-ידי גוי, והוא הדין, במשתמע, שיש להודות ל-ה' על הנסים שנעשו במלחמת השחרור גם אם קברניטי המדינה לא הקפידו על שמירת מצוות.

אין תגובות: