יום ראשון, 3 במאי 2009

יצא לאור: המעיין, ניסן תשס"ט

כמה הערות שלי בירוק

בתוכן:
זכיה בפירות שהופקרו במסגרת ביעור שביעית / הרב מאיר בראלי [הורדה ב-PDF] - אני עצמי התלבטתי בנושא זה בערב פסח השנה כאשר עברתי ליד בית שכני בשעה שהלה הודיע בשער בת רבים שהיין הפקר (וילדי אמרו לי "אבא, לא שמעת? הוא אמר שאפשר לקחת"). המחבר מסיק שאדם ירא שמיים לא יזכה בבקבוקי היין שמפקירים בשעת ביעורם בערב פסח של השנה השמינית שכן אין האדם מפקיר אותם בלב שלם (ואף על פי כן מועיל הדבר לעניין ביעור שביעית).
חמישים שנות מחקר בנושא 'חקלאות על פי התורה' / פרופ' אליעזר גולדשמידט [הורדה ב-PDF]
לפירוש הפיוט "אומץ גבורותיך הפלאת בפסח" / פרופ' נחום מ' ברונזניק [הורדה ב-PDF]
אבק לשון הרע בשיטת הרמב"ם / איתיאל אמיתי [הורדה ב-PDF]
עשרים ואחד - או אחד ועשרים? / אוריאל פרנק [הורדה ב-PDF] - קוראי הבלוג זכו לטעום חלק ממאמר זה בשנה שעברה כאן. המחבר מסיק שיש בנותן טעם להקדים את העשרות כפי הנהוג בדיבור היום-יומי, אך אין הוא מכריע להלכה. עדכון: הג"ר צבי שכטר מזכיר מאמר זה בשיעור (קישור) ומסכים לדברי המחבר.
תוקף היתר המכירה לאור פסיקת בית המשפט / הרב זאב וייטמן [הורדה ב-PDF] - הרב וייטמן מגיב לפרסומים ב"יתד נאמן" כאילו פסק דין של בית המשפט ביטל לחלוטין את תוקפו של היתר המכירה. הרב וייטמן סבור שבית המשפט לא חידש שום דבר.
קיצור הלכות לתורמי דם / הרב אברהם יעקב גולדמינץ [הורדה ב-PDF]
דרשת הרב קוק זצ"ל על חשיבות הדגל הישראלי / הרב ארי יצחק שבט [הורדה ב-PDF]

תגובות והערות
עמק עכור / הרב בצלאל דבליצקי [הורדה ב-PDF]
"פתח תקוה"... / איתם הנקין [הורדה ב-PDF]
עוד על פולמוס וייזל ומנדלסון / הרב יום טוב פורגס [הורדה ב-PDF]
לחזור לתלם! / הרב ד"ר רפאל ב' פוזן [הורדה ב-PDF] - קוראי הבלוג הזה בודאי יהנו מחלקים נרחבים מהמאמר הזה. רק לדוג' הערת שוליים מספר 2: "כיום קשה להאמין, אבל זו עובדה: סבי ר' גרשון פוזן זצ"ל ששימש כדיין "עדת ישורון" בפפד"מ קרוב לחמישים שנה, ונכנס לתפקידו עוד בחיי רש"ר זצ"ל ולבקשתו, היה תלמידו של רש"ר בביה"ס התיכון, וראה בו את מורו ורבו. אבל רש"ר לא לימד אותו חומש או גמרא - אלא את כתבי פרידריך שילר, המשורר והפילוסוף הגרמני, שרש"ר העריץ וראה בשירתו "חכמת חיים יהודית"!"
"ובחנוני נא בזאת" – במעשר או בצדקה? / יקותיאל רוזנפלד [הורדה ב-PDF]
דברי הגרש"ז אוירבך זצ"ל בענין ניכוי צורכי ביתו לענין מעשר הכספים / ר' יונה עמנואל ז"ל [הורדה ב-PDF]
נתקבלו במערכת / י"ק [הורדה ב-PDF] - כרגיל מחכים ומעניין (הפעם עם התמקדות יתרה, לטעמי, בכתבי עת ופחות בספרים - ובכל זאת מעניין).
קידוש החמה [באנגלית] / הרב ל' יוסף ברייער זצ"ל [הורדה ב-PDF]

אין תגובות: