יום שני, 25 במאי 2009

"מעלין בקודש" גיליון ט"ז וי"ז

לפני יותר משנה פרסמתי כאן את דבר המצאותו ברשת של גליון ט"ו של כתב העת "מעלין בקודש". מאז, חזרתי מספר פעמים אל האתר של "אל המקדש" בציפיה לראות את החוברות הבאים, אך תמיד התאכזבתי. בימים האחרונים במקרה התגלגלתי לשם והנה אני מוצא שהם העלו לאתר חלקים מחוברות ט"ז וי"ז.

מתוך גליון ט"ז הם העלו לרשת רק שני מאמרים:
והלבנון - זה בית המקדש - הרב צבי שלוה
המזבחות שבנו האבות - אברהם ישראל שריר

מתוך גליון י"ז עלו לרשת המאמרים הבאים:
נוב וגבעון - מקדש או משכן? - הרב איתן שנדורפי
תורת מעשה הבניין - לבירור אופן בניין בית המקדש השלישי - הרב יאיר רוזנפלד (המחבר סוקר את הדעות לגבי בניין בית המקדש השלישי, בידי אדם או בידי שמיים ובסוף מציע הצעה חדשנית שחלק מהבית יהיה מהשמיים וחלק בידי אדם. נחכה ונראה...)
מודים, כורעים ומשתחווים - מקורה המקדשי של תפילת 'מודים דרבנן' - גבריאל יצחק רוונה
חרב הרי הוא כחלל - הרב עזריה אריאל (זהו המשך של מאמר שהתפרסם בגליון ט"ו. המחבר טוען ומוכיח שדין "חרב הרי הוא כחלל" - שכלי מתכת מקבל את דין הטומאה של מקור הטומאה בה הוא נגע, קיים רק כאשר כלי המתכת עדיין נוגע בטומאה. חידוש גדול, אך מבוסס היטב על מקורות.)
בדין כל שאינו בא לכלל מגע אינו בא לכלל משא - הרב מרדכי רבינוביץ'

אין תגובות: