יום ראשון, 10 בפברואר 2008

פיסוק הפסוק קדוש קדוש קדוש וכו' - מהרב "מענה לשון"

להיום רק משהו קטן (בכמות) מהרב "מענה לשון":
בפסוק "קדוש קדוש קדוש וכו'" יש כאן פסוק שיש בו רישא וסיפא ובתווך: שם ה"צ.
על כן ייתכנו שלוש אפשרויות:
רישא + ה' ואח"כ צ' + סיפא
רישא + ה"צ ואח"כ סיפא
רישא ואח"כ ה"צ + סיפא
באפ' 1 "מרוויחים" שם לכל חלק, וכ"א יכול לעמוד בפנ"ע.
באפ' 2 בחר בעל הטעמים
באפ' 3 בחרו כמה מדפיסים בפיסוק תיוב"ע
מכיוון שיש הגיון בכל האפשרויות, אינני רואה טעם לפסול את אפש' 1, 3 שאינם כפיסוק טעמי המקרא. ועל כן חתמתי בכך שלענ"ד, המוציא מחברו עליו הראייה, וכל עוד אין ראייה, איש הישר בעיניו יעשה, ובלבד שיכוון ליבו לאב' שבשמים, ובלבד שיהיה הגיון לאמרי פיו.

אין תגובות: