יום שני, 4 בפברואר 2008

רשימה ראשונה מהרב "מענה לשון"! לרבים - סתמי או מיודע?

תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף ה עמוד א
...תניא: וטמא טמא יקרא - צריך להודיע צערו לרבים , ורבים מבקשין עליו רחמים!

במקור זה מהו ניקוד ל' השימוש: סתמי (לְרַבִּים) או מיודע (לָרַבִּים)?
בתחילה סברתי שצ"ל מיודע[1]: לָרַבִּים.
אך אם כן, מדוע בהמשך אין ידוע: ו[ה]רבים יבקשו עליו רחמים?!

ושמא על אף הדמיון, יש הבדל במשמעות המלים:
ברישא: צריך להודיע צערו לרבים = לציבור
ובסיפא: ורבים מבקשין עליו רחמים = לא הציבור, אלא אנשים רבים מתוך הציבור מבקשין עליו רחמים.


[1] השוה: דניאל יא לג יָבִינוּ לָרַבִּים; אבות פרק ג משנה יא: המלבין פני חברו בָרַבִּים; ישעיהו נג יב אֲחַלֶּק לוֹ בָרַבִּים לעומת תהלים נה יט כִּי בְרַבִּים הָיוּ עִמָּדִי

אין תגובות: