יום שני, 4 בפברואר 2008

דבש וחלב - המשך והפעם כלי שלישי

מה לגבי כלי שלישי?

כלי שלישי לא מוזכר במשנה או בגמרא כלל.

האחרונים דנו האם קיימת בכלל דין כלי שלישי. החזו"א והערה"ש הביאו מדברי היראים שאין חילוק בין כלי שלישי לכלי שני, ולמעט הדברים המוזכרים בפירוש בגמרא שהם אינם מתבשלים בכלי שני - אזי אסור להכניס דבר שלא בושל לכלי שני, שלישי או רביעי כל עוד מה שיש בכלי הוא חם במידת חום של יד סולדת בו.
האגרות-משה היקל בדבר זה וסבר שמפשטות דברי חז"ל כלי שני מבשל רק בקלי הבישול ומעבר לו, כלומר כלי שלישי, אינו מבשל כלל - אפילו אם בעיניים שלנו הדברים נראים כאילו שהם מתבשלים. נדמה שהעולם נוהג כך ומיקל בכלי שלישי.

נסיים עם ציטוט של ר' אביעד ברטוב מאתר ישיבת הר-עציון - מומלץ מאד לעיין שם בכל דבריו בנושא זה:
מפי השמועה נאמר לי שהגרי"ד סולובייצ'יק נהג להכין תה אפילו בכלי שני, שלכל הדעות מבשל 'קלי בישול'. הסיבה לכך היא שהגמרא מציינת במפורש שלושה סוגי מאכלים שאינם נחשבים ל'קלי בישול' - מים, שמן ותבלין - ולדעתו תה נחשב לתבלין, שאינו נחשב ל'קלי בישול' ואינו מתבשל בכלי שני.

אין תגובות: