יום חמישי, 10 בספטמבר 2009

דרשה לימים נוראים - ב'

מהו הקשר בין ראש השנה, יום הכיפורים וחג הסוכות?

על פניו הקשר הוא פשוט וברור: בראש השנה אדם נידון על מעשיו, על פי תוצאות המשפט עליו להתכונן ליום הכיפורים, על פי המעשים שנעשו כהכנה ליום הכיפורים אדם מתכפר, ובחג הסוכות אדם שמח על כך שהוא התכפר.

כך לכאורה יש מקום להבין גם את דברי חז"ל המובאים ברש"י בפרשת אמור על הפסוק "אך בעשור לחודש השביעי" - אך ממעט, שיום הכיפורים מכפר לשבים ואינו מכפר לשאינם שבים.

מעניין שמדברי המשך-חכמה ניתן אולי להבין אחרת:
אך בעשור לחודש וכו' אך בחמשה עשר יום וכו' - לפלא מדוע כתוב "אך" בהני תרי [=באלו השניים]? ויתכן לענ"ד, דזכרון תרועה בראש השנה, כמו שפירש הרמב"ם עורו ישנים מתרדמתכם וכו', וכאשר ישוב בעשרה ימים ויטהר מכל חטאיו, אז יוהכ"פ מכפר, וכאשר יוהכ"פ מכפר עליו אז שומח בחג הסוכות בארבעה מינים, לכן קאמר דאין לדון אחרי דרכיו הגבוהים, כי אף אם לא לא שב בעשרה ימים שקודם יוהכ"פ, יוהכ"פ אסור במלאכה ותענית, וכן אף אם לא כפר יוהכ"פ ולא הלבין חוט השני גם כן חייבין בסוכות ובלולבין ולשמוח, וכאומר "אך בעשור לחודש וכו'" בלי הבטה כלל על רה"ש ו"אך בחמשה עשר יום... ושמחתם" בלא הבטה אל יוהכ"פ אם כפר עליהן.

הייתי יכול לסיים כאן, אך אוסיף עוד משפט אחד בבחינת תן לחכם ויחכם עוד.
אולי ההבדל בין שתי ההבנות הללו הוא ההבדל בין אדם העובד בבחינת עבד לעובד בבחינת בן. לבן יש מה לשמוח בהיותו קרוב לאביו גם אם אביו לא כפר לו, ויש לו מה לבקש כפרה גם אם הבן לא חזר בתשובה. וד"ל.

תגובה 1:

קיש אמר/ה...

שם השולח: אריה תאריך: 10/09/09, 21:05:14
על פניו, דברי המשך חכמה מיוסדים בדיוק על דבריך - שלכאורה יום כיפור הוא רק לשבים, וסוכות רק לנמחלים ולא כן - שכולם חייבים לקיימם (אם כי לא ברור האם לדעתו יש גם כפרה/סליחה אמיתיים, או שמדובר רק בנאמנות למצות השם).

אולם, יש לציין כי התמונה מעט יותר מורכבת, שהרי כידוע "בחג נידונין על המים" (והלא אין דין חשוב יותר) והושענא רבא הוא שיא הדבר.

וכבר הראה הרב יואל בן נון שהיובל מתחיל ביום כיפור, מפני ששנת החמה שהחלה בר"ה שעבר מסתיימת 11 עשרה ימים לאחר שנת הלבנה - כלומר במוצאי יום כיפור. וכך, השנה הבאה שמתחילה ביום כיפור תסתיים בהושענא רבה.

משום כך, שלוש אלה הם ימי דין, באופנים שונים, ואכמ"ל.

הערה צדדית - זה רק אצלי שאי אפשר לכתוב הודעה אם נכנסים לפוסט מסויים, אלא רק מהעמוד הראשי?

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 11/09/09, 04:35:57
את התגובה הזאת אני כותב מתוך הפוסט המסויים ולא מהעמוד הראשי.

אתה יכול לתת יותר פרטים על אופן הגלישה שלך: מערכת הפעלה, דפדפן וכו'?

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 11/09/09, 05:39:36
אריה,
לא הבנתי אם אתה מסכים איתי או חולק עלי בעניין המשך-חכמה.