יום שבת, 26 בספטמבר 2009

האם הכהן הגדול היה קשור?

נהנתי מאד ממאמר באנגלית של הרב ד"ר ארי זיבוטובסקי, מאוניברסיטת "בר-אילן", שהתפרסם כאן. אין לי את הזמן והיכולת לתרגם את כולו, אך אכתוב את עיקרי הדברים.

המאמר עוסק בשאלה האם הכהן הגדול היה קשור עם חבל או שרשרת בזמן שהוא נכנס לקדש הקדשים ביום כיפור.
מחד, הזהר מציין במקום אחד שהכהן היה קשור עם שרשרת זהב מסביב לרגלו, במקום אחר בזהר מצוין שהכהן היה קשור בחבל לרגלו כדי שיוכלו להוציא אותו במקרה של מוות.

המצאותו של חבל או שרשרת סביב רגלו של הכהן לא מצויין בשום מקור אחר בספרות חז"ל (בבלי, ירושלמי, מדרשי אגדה או הלכה) או בספרות חיצונית (יוסיפוס, מגילות ים המלח ואחרים). הוא לא מוזכר באף אחד מהפיוטים של סדר העבודה, לא מופיע ברמב"ם או באף אחד אחר מהראשונים.

מלבד זאת יש מספר בעיות אם נאמר שהיה חבל/שרשרת כזה:
- ייתור בגדים - האם חבל/שרשרת לא ייחשב כתוספת בגדים על הכהן?
- קטיגור נעשר סניגור - הכהן הגדול כידוע לובד בגדי לבן בכניסתו לקדש הקדשים, אם נאמר שהיתה שרשרת זהב סביב רגלו האם אין בזה בעיה?
- טומאה - שרשרת זהב מעביר טומאה באופן שכל הנוגע בה יהיה אב הטומאה (חרב כחלל), אם יש צורך בפטנט כזה להוציא כהן שמת האם לא עדיף חומר שלא מעביר את הטומאה?
- חציצה בין רגלו של הכהן לבגדי הכהונה.
- הכהן הגדול צריך להיות זריז בעבודתו, האם שרשרת סביב רגלו לא יפריע לו בעבודתו?
- בבלי יש מספר מקורות (יומא נג ע"ב בעניין כהן גדול שלא קיצר בתפילתו, יומא יט ע"ב בעניין כהן צדוקי שנפגע בצאתו מהקודש) שמשמע מהם שבשעה שחששו שהכהן מת, אחיו הכהנים נכנסו לבדוק מה קרה לו. במקרה והיתה שרשרת מדוע לא השתמשו בה?

בסוף המאמר מובאת דעתו של הרב אורי שרקי (מכון מאיר) הסבור שהשרשרת האמורה בזהר הינה אלגוריה. בשעה שהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים יש חשש שהוא יבקש "להמריא" - להדבק בשכינה ולעזוב את העולם הזה על כל תחלואיו. הזהר אומר שהכהן נכנס כשהוא קשור ברגלו כדבר סימלי, שהכהן הגדול צריך לזכור שהוא לא נכנס לשם כדי לעוף מהעולם הזה, אלא כדי לייצג את כל אלו העומדים בחוץ בקצהו השני של ה"שרשרת". ה"שרשרת" אמורה לעזור לכהן לזכור את שליחותו ולעזור לו לרדת מאותה פסגה חזרה לעולם הזה ממנו הוא בא ואליו הוא צריך לחזור.

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: פינחס תאריך: 02/10/09, 06:06:16האם ע"מ להתחייב משום יתור בגדים לא צריך הגדרה של בגד ?
אני גם לא משוכנע ששייך כאן חוטא בל יתנאה בדבר שמיועד שמא ימות.
בכל אופן כהנים צריכים להכנס להיכל לבדוק את מצבו של הכהן אלא אם כן השרשרת היתה ארוכה דיה שתמשך מחוץ להיכל

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 02/10/09, 06:14:47להזכירך: הן הציץ והן האבנט נחשבים כבגדים.

אם השרשרת לא היתה ארוכה כל כך, אז למה צריך אותה?

שם השולח: פינחס תאריך: 10/10/09, 20:48:21האבנט עשוי מבד וברור שנחשב כבגד. לגבי הציץ אני לא בטוח שלולא הפסוק שהגדירו כ"בגדי קודש" אכן היה נחשב כבגד(אם אכן הוא נחשב כבגד).
לשיטת הרמב"ם (כלי המקדש פ"י ה"ה--" כשם שמחוסר בגדים חייב מיתה ופוסל העבודה, כך היתר בגדים: כגון שלבש שתי כותונות או שני אבנטים, או כוהן הדיוט שלבש בגדי כוהן גדול ועבד--הרי זה מחלל העבודה, וחייב מיתה בידי שמיים.")לכאורה רק יתור בגדי כהונה פוסל ובכל אופן בגד שאינו ג על ג אינו פוסל (שם ה"ח- "כרך על בשרו בגד שלא במקום בגדים, כגון שכרכו על אצבעו או על עקבו--אם היה בו שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, הרי זה חוצץ ופוסל; פחות מכאן, אינו חוצץ")

לגבי שרשרת קשה לי להניח שיש לה יותר הגדרת בגד יותר מאשר נניח תפילין.
הרווח בשרשרת קצרה הוא שא"צ להכנס לפני ולפנים אלא רק אל ההיכל שכן רק בשעת ההקטרה נאסר על הכוהנים להכנס לשם. לולא השרשרת הם היו צריכים להכנס לקודש הקודשים.