יום שני, 23 בפברואר 2009

מפוזר ומפורד בין העמים

בחוברת מוריה שהזכרתי ברשימה הפסקת חשמל בשבת מופיע הציטוט הבא בשם הרב יצחק יעקב ריינס (לא מופיע מקור) על הפסוק "מפוזר ומפורד בין העמים" (אסתר ג ח):

אין הם חסים על כבודם... את כל המחלוקות הפנימיות שביניהם, את כל הפיזור והפירוד שלהם, הם נושאים ומוציאים החוצה, אל רשות הרבים, אל "בין העמים", והודות לכך גלויים וידועים לנו כל חסרונותיהם וכל חולשותיהם, וכבר אנו יודעים, איפוא, ואיך להילחם בהם ולנצחם...

חודש טוב ושמח!

אין תגובות: