יום חמישי, 26 בפברואר 2009

שביבים (פרשת תרומה) / שאול שיף

ר' שאול שיף פרסם את רשימותיו בעיתון הצופה במשך עשרות שנים. לאחר שהעיתון שבק חיים הוא ממשיך לפרסם את רשימותיו בעלון שבועי המופץ בדואר האלקטרוני למעוניינים (ניתן לפנות למייל: schiffs at 013 dot net dot il). יובהר שהדברים המתפרסמים במדור זה משקפים את דעותיו של הכותב והינם על אחריותו, ואינם בהכרח משקפים את עמדותי.


חתונה שכזאת
בימים אלה מוקרן על המסכים הסרט "התנגדות" של הבמאי אדוארד זוויק. "התנגדות" הוא סרט שעלילתו מתארת את התנהלות מחתרת הפרטיזנים נגד הנאצים, שהקימו האחים בילסקי במלחמת העולם השנייה. זהו סיפור אמיתי של המאבק היומיומי לשרוד, והצלתם של אלפי יהודים בזכות ההתנגדות. לא ראיתי את הסרט למרות שחבריי האיצו בי לראותו, וגם לא קראתי עדיין את הספר, אך את אחד מגיבוריה של המחתרת הזאת הכרתי היטב. הוא משום מה, על פי מה ששמעתי, אינו מוזכר כאחד מחייליו האמיצים של טוביה בילסקי.
כוונתי להרב החסיד ר' זושא וילימובסקי ז"ל, שכל חייו כונה בפי מקורביו "הפרטיזן". הוא היה גם "הפרטיזן" רב העליליה של הרבי מלובביץ' זי"ע, וכל מעשיו, תוקפו ומסירות נפשו, מתוארים בספר "הפרטיזן", שראה אור זמן קצר לאחר פטירתו.
וכל זה כתבתי רק כהקדמה למסר שאני רוצה להעביר על גבו של אותו ר' זושא. בקטע בספר המתאר את נישואיו, מובא, שלקראת החתונה כתב לכלתו מכתב ובו הוא מציע לה מה לחשוב לפני החופה ומתחת לחופה:
"רוצה אני לתת עניין רציני שהוא קבלה מצדיקים , שהחתן והכלה צריכים לפני החופה ובשעת החופה לחשוב אודות שאני מקבל עול מלכות שמים על עצמי ועל הילדים שלי עד סוף כל הדורות. ובאותו זמן הוא עת רצון לקבל את התפילות." ובאשר לחתונה עצמה: "כנהוג באותם ימים הנשים החב"דיות מכפר חב"ד ולוד הגיעו לחתונה וכיבוד בידיהן."
הנה מתקרבים ימים לא קלים מבחינה כלכלית. אצל משפחות רבות זה כבר מורגש. מדוע שלא נחזור לאותם ימים שקרובים וחברים שניתן לסמוך עליהם מבחינת כשרות המאכלים , יביאו את הכיבוד והזוג הצעיר רק ידאג לתזמורת עליזה ולהרבה שמחה? מתי תיפסק כבר ההשתוללות של חתונות הפאר או של החתונות שגוררות את ההורים להתקפי לב ומחלות נפש ? אפשר לצמצם באופן משמעותי בהוצאות חתונה, אלא שדרושים כמה חלוצים, כמה "פרטיזנים" שיסללו את הדרך. וקהילת קריניצי רמת-גן תחילה... כאשר העשירים ינהגו בצניעות, יחקו אותם משפחות המעמד הבינוני ואחריהן בעלי ה"אוברדרפט" הכרוני.

העניים לימין היהודים הנרדפים
ידידו של נשיא איראן, אחמדיניג'אד, המרכסיסט, נשיא ונצואלה, הוגו צ'אבז, קם בוקר אחד והחליט כי יש לציין את העשור לשלטונו לפחות ביום שבתון. אותו יום חל ביום שני בשבוע ועניי הבירה קאראקאס החליטו כי זה מעשה שאין הדעת סובלתו ויש להתקומם נגדו. שכן, פחות יום עבודה משמעותו פחות כסף לקניית לחם. כמה ימים לפני כן, פרצו אנטישמים לבית הכנסת הספרדי בקאראקאס וציירו על קירותיו צלבי קרס והוסיפו סיסמאות אנטישמיות. בעוד אלה עוסקים בכך_ גנבו עמיתיהם את מחשבי הקהילה ועתה חוששים כל אלה הרשומים כחברי הקהילה מהטרדות ואיומים שיבואו בימים הקרובים.
משקראו תושבים בשכונות העוני בעיתונים על האירוע הזה, החליטו כי הוא מתאים להם לבוא חשבון עם הנשיא על יום השבתון. הם התארגנו בשתי קבוצות. האחת נכנסה לבית הכנסת ותוך הפרה בוטה של השבתון, החלה צובעת את הקירות בלבן ומנקה את כתובות הנאצה. הקבוצה השנייה שכללה בריונים, המתינה מחוץ לבית הכנסת כדי לגונן על חבריהם במקרה ואנשי צ'אבז יבואו להפריע להם במלאכתם. ואכן הם לא איחרו לבוא, אך הופתעו ממכות הרצח שחטפו מאגרופיהם של עניי קאראקאס שהנשיא כביכול הוא פטרונם.
עשירי ונצואלה היהודים, כבר חשים את נחת זרועו של הנשיא ולאחד מהם כבר הוחרם אחד הקניונים שבבעלותו. הנשיא אמנם עויין את היהודים ואת ישראל, אך לא ניכרת עדיין שום תזוזה מצדם לקראת עלייה לארץ. במקרה הטוב יעזבו את המדינה ויעברו למיאמי ביץ' עד יעבור זעם.

המסר מחודש טבת
"קול דממה דקה" ממשיך להפיץ את המסרים כביכול, של האוטיסטים בנימין ודניאל, בשיטות ההפחדה המוכרות . "העולם יגיע למצב קשה ביותר ולא נוכל לסמוך על כלום , רק על אבינו שבשמים...על כל פרוסה של אוכל ועל כל טיפה של מים נצטרך להתפלל...מי שיכיר בהקב"ה ינצל. מי שלא יעלם מהמציאות לא עלינו. ומי שכן, ירוויח גם חיי נצח בע"ה."
ומה באשר למצב הבטחוני? "ארץ ישראל תהיה כאילו המקום המסוכן ביותר בעולם. אבל זו לא אמת. המקום המסוכן ביותר בעולם זה אדום. אדום יהרס וימחה מהעולם לגמרי . כל זה לא רעיונות שלי. זה הכל מהנבואות...אני מזהיר אתכם: אלה שגרים בארצות של עשו, אדום, הארצות הנוצריות תיזהרו מאוד. כדאי לעשות דין וחשבון עכשיו ולעשות תשובה. מי שיכול להגיע לארץ ישראל , יותר טוב!"
המביאים לבית הדפוס את דברי האוטיסטים כביכול, מצרפים לנבואות שלהם את המקורות התנ"כיים והאחרים, כדי לתת תוקף לגילויים של האוטיסטים. לא ברור עדיין מדוע עושים שימוש נואל באוטיסטים המסכנים כאשר אפשר פשוט לצטט את המקורות. ברמייה אין מחזירים אנשים בתשובה. סיפור האוטיסטים כבר נחשף לא אחת כחסר שחר.

אין תגובות: