יום חמישי, 12 בפברואר 2009

המוסף העיוני של ישיבת "ערשנו רעננה" - עלון א'

הישיבה הגבוהה החסידית "ערשנו רעננה" ברעננה מוציאים לאור, כמו ישיבות עירוניות רבות, עלון המחולק בבתי הכנסת בעיר. לפני מספר שבתות שהיתי ברעננה והרמתי את העלון לראות מה יש בו. העלון כלל מספר פינות בנושאי פרשת-שבוע, מחשבה, חסידות וקבלה. זה פחות או יותר גם מה שצפיתי שעלון של ישיבה המוגדרת "חסידית" יכיל. לכן, התפלאתי כאשר גליתי את המוסף העיוני של העלון. המוסף העיוני נכתב ע"י הרב עמוס ראבילו, ר"מ בישיבה, והוא כולל סיכום לסוגיות עיוניות במסכת נזיר. הדברים נכתבים בעמקות וברוחב דעת ועם זאת בבהירות ובאופן המאפשר קריאה שוטפת והבנה גם למי שלא מצוי בסוגיות. העלון שהגיע לידי היה עלון ב' ומיד פניתי לבכיר בישיבה שישלח לי את עלון א' וביקשתי לפרסם אותם כאן לתועלת הציבור. אני מודה לראשי הישיבה שנאותו לפרסמם כאן.
לפניכם עלון א' העוסק בנושא "הגדרת נזירות" ובשבועות הקרובים נפרסם את העלונים הבאים.
אני בטוח שכל מי שיטרח לקרוא/ללמוד את העלון הזה (ואת הבאים אחריו), יגיע לאותה מסקנה שאני הגעתי אליה וכפי שלמדתי לנסח זאת מהרב עמוס ראבילו בעצמו: "זה ממש גישמאק"!


מוסף עיוני-עלון א
אין תגובות: