יום ראשון, 1 בפברואר 2009

יצא לאור: צהר, גליון לה

גליון טבת של כתב העת צהר יצא לאור (כתב העת צהר מתפרסם כאן בדחייה של כחצי שנה). הגליון עוסק ברובו הגדול בלימודים באוניברסיטה או כפי שהעורך כתב "אקדם י-ה".
בגליון תוכלו למצוא את המאמרים הבאים:
צהר לתלמוד ולהלכה
- הפרוזבול כרקע להיתר המכירה בכתבי הראי"ה קוק - הרב יהודה זולדן
- על אמירה לגוי בבניית בתים בשבת - הרב יובל שרלו. המאמר ממשיך את הפולמוס שהתחיל בגליון הקודם אודות ההיתר של הרב אבי גיסר לבנות בתים בעפרה בשבת כדי להקשות על בג"ץ להוציא צו שימנע בנייה עתידית. הרב שרלו חולק על שני הרבנים (בעד ונגד) שכתבו בגליון הקודם וטוען, כנאמן לשיטתו שיש ללכת בעקבות דברי הרמב"ן (התייחסתי לזה כאן), שהעניין העיקרי שיש לדון בנושא זה הוא לא אמירה לנכרי בשבת אלא משום "עובדין דחול" שאליבא דרמב"ן איננו איסור דרבנן גרידא אלא המהות של השבת.
- בניין הארץ ע"י נכרי בשבת, בשעת הדחק גדולה - הרב שלמה רוזנפלד. בניגוד לרב שרלו, הרב רוזנפלד חוזר לדון בגדרי ההלכה הפשוטים והידועים והוא מחזק את ידיו של המרא דאתרא הרב גיסר ודוחה את הביקורת של הרב נהוראי.
צהר לאקדם י-ה
- אקדמיה וישיבה - מאבק הכרחי או חיים משותפים - ד"ר ברוך כהנא
- להוציא יקר מזולל - הרב יגאל אריאל
- איך הופכים איום לאתגר? ("מפת דרכים" לסטודנט) - הרב עזריאל אריאל
- "להבין להורות" (לימוד מדעי של פרקי ע"ז או כפירה במסגרת הרוח והאומנות) - הרב שלמה רוזנפלד
- קשריו של הרב קוק עם הפרופ' הרב שאול ליברמן כדגם ליחסו למחקר תורני ביקורתי - הרב ארי (יצחק) שבט
- חכמה, בינה ודעת (על דיאלקטיקה של לימוד תורה ומחקר אקדמי) - הרב מיכאל אברהם
- קדמונינו האקדמאיים (על מתודות אקדמיות שנהגו בבית המדרש) - הרב פרופ' נריה גוטל. את עיקרו של מאמר זה ניתן לשמוע כאן.
- "מבואה לחיים": בית חינוכו של ה"בעל בית" הדתי לאומי - אביעד י' הולנדר
- על לימוד מקרא באקדמיה - הרבנית ד"ר יעל צוהר
- "זכור ימות עולם" או "בינו שנות דור ודור" (בין אורתודוכסיה רבנית למחקר היסטורי) - ד"ר יצחק גייגר
- מי היו אבות הציונות? (על מחקר היסטורי והטיה אידיאולוגית) - הרב עדו רכניץ
- על מדע וערכים - הרב יעקב אריאל
- זהירות, פוסט מודרניזם! (תגובה למאמרו של אליהו שי, צהר לג) - הרב ד"ר קלמן נוימן
- על ליברליזם, פלורליזם ופוסט-מודרניזם (תשובה להשגה) - אליהו שי
לא הוספתי הערות למאמרים בנושא האקדמיה מכיוון שהרגשתי שאין לי לעת עתה מה להוסיף. חלק מהמאמרים עוסקים בשמירת הזהות הדתית-תורנית במהלך המפגש עם האקדמיה וחלק מהמאמרים עוסקים במפגש תורה-מדע בין עולם התורה לעולם המחקר המדעי. נושא שלא נגעו בו זה כיצד אמור לפעול ראש ישיבה ומחנך במפגש שלו עם הבוגר בטרם עזב את הישיבה. האם עליו לעודדו ללכת לאקדמיה, או שעליו לשקול בדרך של שב ואל תעשה או שמא עליו אפילו לנסות ולהשפיע עליו לא ללכת? עם זאת, כן נכתב ע"י מספר כותבים שעל ראש הישיבה לשמר קשר עם בוגרים שבחרו ללכת ללימודים אקדמאיים.
צהר לביקורת ספרים
- "בתורתו של ר' גדליה" - שלמה לוי. מבחינתי זה התגלית החשובה ביותר בגליון הנוכחי, זה שהספר "בתורתו של ר' גדליה" שכתב הרב יצחק שילת נמצא ברשת ושניתן להורידו כאן. על הרב נדל ניתן לקרוא בערך הויקיפדי.
- כנועם שיח (על שו"ת שיח נחום מאת הרב נחום אליעזר רבינוביץ) - הרב כרמיאל כהן. הרב כהן, תלמידו של המחבר, כותב בהערצה רבה על שיטתו של מורו ורבו. יש לציין שככלל הביקורות על ספרו של הרב רבינוביץ הן חיוביות ביותר, כדוגמת ביקורת של הרב נריה גוטל בהצופה (ז"ל) כאן, וביקורת של עמיתי הרב חיים נבון שהתפרסם בנקודה (ולצערי לא הועלה לאתר שלו).

אין תגובות: