יום רביעי, 24 באפריל 2013

אל תעשה התורה קרדום לחפור בה

לקראת שבת בו לומדים פרק ד' מפרקי אבות בו מופיעה המשנה:

רבי צדוק אומר אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם וכך היה הלל אומר ודישתמש בתגא חלף הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם:
עליו כותב הרמב"ם את דבריו הידועים בנוגע לצורך להתפרנס לא מלימוד תורה:
וליודעי גם כן שדברי בו לא יאותו לרוב הגדולים בתורה, ואולי לכולם; אבל אומר ולא אחוש, מבלי לשאת פנים למי שקדם ולא למי שנמצא.

דע, כי זה כבר אמר: אל תעשה התורה קרדום לחפור בה, כלומר: אל תחשבה כלי לפרנסה, ובאר ואמר שכל מי שיהנה בזה העולם בכבוד תורה שהוא כורת נפשו מחיי העולם הבא. והעלימו בני אדם עיניהם מזו הלשון הגלויה, והשליכוה אחרי גוום, ונתלו בפשטי מאמרים שלא הבינום - אני אבארם - והטילו להם חוקים על היחידים ועל הקהילות, ועשו את המינויים התוריים לחוק מכסים, והביאו בני אדם לסבור שטות גמורה, שזה צריך ומחוייב, לעזור לחכמים ולתלמידים ולאנשים העוסקים בתורה ותורתן אומנותן. וכל זה טעות, אין בתורה מה שיאמת אותו, ולא רגל שישען עליה בשום פנים.
וכמובן, לאור הארועים האקטואליים האחרונים, אני עוסק מעט בנושא התפרנסות מלימוד תורה.

הגיע אלי מתלמיד חכם אחד המקור הבא, שנכתב ע"י בן דורו של הגאון מוילנא, רבי פנחס אליהו הורביץ:
ויותר חרה לי על תלמידי חכמים שלא רוצים ללמד לבניהם אומנות רק תורה לבד וסומכים
עצמם שבניהם יהיו רבנים ודיינים, ולא רבים יחכמו בתורה עד שיגיעו להיות מורה הוראות
בישראל ונשארים קרח מכאן וקרח מכאן ונעשים מלמדי תינוקות,
ומשרבו בעלי זאת הדעת רבו המלמדים יותר מן התלמידים ועל כן אינם מגיעים לחצי פרנסתם ובביתם אין לחם ואין שמלה ואינם יכולים לעסוק ע"י זהבמלאכתם מלאכת הקודש באמונה,
ומהם שעוסקים עם זה באיזה מו"מ,
ומהם שהולכים לבעלי בתים ללמוד שיעורים בבתיהם,
ומהם שמרחקים נדוד מנשותיהם בארץ רחוקה ללמוד שם עם תלמידים למען יראו את הלחם ובניהם נעשים בורים ע"י זה כי יגדלו ואין אב ונשיהם לחמם בדאגה יאכלו, ומהם אשר ילכו בארצות רחוקים ולא ימצאו תלמידים ונשיהם וטפם מתים ברעב,
ומהם אשר ישוטטו רבים בארץ מרחקים, זה נעשה איש מוכיח, וזה הכין לבו לדרוש וילך בדרך מרחק וידרש לבית ישראל, וזה הולך על ארץ רחוקה לקבץ על יד ויקבץ מכל ישראל,
וזה מלין יתן בספר ויחקו הדברים בדפוס וגם דמו הנה נדרש, וזה נודד הוא ללחם לכל הערים הרחוקות ואין מוכיח ואין דורש ואין מבקש כ"א טרף לביתו זו אשתו ובניו וחשוקיהם כסף וכלם נצרכים לבריות ומבקשים לחם,
והאשם הזה הוא על אבותם שלא רצו ללמד אותם בקטנותם אומנות.

על זה נאמר "דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת.

-----------------------------------------------------------

אני מתלבט מעט עד כמה אני רוצה להתייחס לנושא האקטואלי כעת, אז אציג בפניכם כמה קישורים עם הערות קצרות.
- אליעזר היון כמעט מתחנן לתת לצעירי הציבור החרדי לעשות את השינויים הנדרשים בקצב שלהם. לצערי, אין בעיני משמעות לאמירות שלו. אני לא מאמין ש"צעירי הציבור החרדי" יכולים לערוך שינויים מרחיקי לכת. אני כן מאמין שמנהיגי הציבור יכולים לערוך שינויים ולדאוג לכך שהשינויים יהיו יותר מווסתים ותחת בקרה. עד עתה, אני חש שמנהיגי הציבור החרדי בוגדים בשולחיהם. בשנה האחרונה שמעתי שוב ושוב ח"כים חרדיים מתראיינים בתקשורת, ולנוכח אמירת המראיין שמשהו השתנה בציבור הכללי והוא לא מוכן להמשיך בהסדר הזה יותר, התשובה תמיד היתה שלא מעניין אותם והם ימשיכו לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון. אם במקום להעיר הערות ביניים הם היו מנסים להידבר, אני מאמין שהם היו מצליחים לשנות הרבה (ואולי אני סתם פתי).
- אני כל פעם נדהם מחדש לגלות שיש אנשים, שאני מכיר כאנשים חכמים, שחושבים שהרבנים של הדור הקודם לא למדו כלל לימודי חול. כמעט באותו העניין, אני ממליץ לקוראי האנגלית לקרוא על הסיבה האמיתית לסגירת וולאז'ין (רמז: זה לא קשור ללימודי חול): קישור1, קישור2, קישור3. בקישור השני ישנו תרגום של מסמך שהוגש ע"י ישיבת וולאז'ין לממשלה ובו מפורט תוכנית הלימוד בישיבה, הכולל גם חשבון וגם שפות. אמנם יכול להיות שהישיבה עיגלה כאן פינות כלפי הממשלה, אך הדברים מסתדרים מצוין עם הידוע לנו על המשכילים בתוך וולאז'ין.
- אסיים להפעם בזה שגם אני חושש מהלא-נודע. אני גם מפחד שנגיע למצב גרוע בו הציבור החרדי בהמוניו מתבצר בעמדותיו ומוצא את עצמו רעב ללחם. לע"ע אני לא מפחד מה"פגיעה בעולם התורה". זו שעת מבחן גדולה לכל מי שרואה את עצמו בעמדת מנהיגות בחברה החרדית. לצערי, אינני יכול לומר שהמנהיגים הנוכחיים הוכיחו את עצמם. לעת הזאת טוב יעשו אותם מנהיגים אם הם יגדירו, בראש ובראשונה לעצמם, מה מגדיר את החברה החרדית (רמז: הימנעות מכניסה לשוק העבודה זה לא אחד מהדברים), ועל הדברים הללו יכריזו כקו אדום ועליהם ישמרו מכל משמר. 

6 תגובות:

דוד אמר/ה...

שינויים בחברה החרדית לא יכולים להתחיל מהמנהיגים, כי מי שינסה לעשות שינויים יודח מההנהגה.

מלבד זאת, לדעתי לא נכון לראות את ההשקפה הבטלנית של עולם הישיבות הליטאי כתקלה היסטורית בלבד ולא כאידאולוגיה מהותית עם שורשים עמוקים בהלכה ובהגות היהודית. עובדה היא שההשקפה הזו הצליחה להדביק גם את עולם הישיבות הספרדי ואת עולם הישיבות החרד"לי.

מ.ק. אמר/ה...

לרב צעיר,
(בינתיים השתנה משהו בחסימה, אז אני מנסה להגיב דרך האתר.)

כמה הערות:
א. הציבור החרדי יכול לעשות שינויים, אך זה מותנה בהעדר כפייה חיצונית. הח"כים החרדיים לא יכולים לשנות את המצב, כל עוד יש "שעת השמד", דהיינו כפייה חיצונית.

ב. הדרך לעשות שינויים היא רק ע"י פתיחת פתח לשינוי, כהצעתו של נפתלי בנט הי"ו, לאפשר לחרדים לצאת לעבודה אחרי כמה שנות ישיבה, מבלי לדרוש שירות צבאי (http://shtieble.net/2013/03/07/%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A6/).

ג. לדעתי, המתווה שהוא הציע הוא רעיון טוב שזקוק לכמה שיפוצים:
1) חקיקת חוקים המונעים עבודה ב"שחור" במגזר החרדי, דהיינו ענישה כבידה של בוגר ישיבה שמעלים מס, וכן הטלת עונשים על מי שהיה שותף להעלמת מס (למשל, אם מוסד חרדי דורש מבעל מקצוע שייתן שתי קבלות, האחת רשמית וחוקית והשנייה לא, אם הוא שיתף פעולה הוא יחוייב לשלם את המס ועוד קנס).

2) הטלת מיסוי שישמש כ"תחליף" הגון לשירות צבאי, אך לא ימנע את המוטיבציה לצאת לעבוד. למשל, קביעת חוק שכל מי שלא שירת בצבא ישלם תוספת מס למשרד הביטחון, כשתמורה זו תעלה מידי שנה, בשנה הראשונה הוא ישלם 1 אחוז למשרד הביטחון, וכל שנה עוד 1%, עד שיגיע ל25% מהכנסותיו.

3) יש לאפשר לצעירים חרדיים לצאת לעבוד מגיל 22, אך לאפשר להם להתגייס לשלוש שנים עד גיל 30 (כדי לאפשר למי שנבהל מגובה המיסים להתגייס). כמובן שצריך להוריד את גובה המשכורת שמקבל אברך בוגר ישיבה, כדי לשמור על הכדאיות לצה"ל.

ד. במקביל לצעד זה יש לפתח מסגרות המתאימות לציבור החרדי באמת. לא יתכן שכל סערה ציבורית על הדרת נשים (או כל נושא אחר) תגרום לשינוי נורמות דתיות בצה"ל. דבר זה צריך להיות מעוגן היטב בחוק, ללא אפשרות לשינויים ע"י הדרג הפיקודי, מערכת המשפט וגורמי תקשורת שמאלניים.

ה. אי אפשר להתכחש לעובדה שהנלחמים על השוויון בנטל לא עושים זאת רק מנימוקים מוצדקים. למשל, האם הפוליטיקאים שהם בעד שוויון בנטל היו נגד שירת נשים? האם זה לא מחיר מוצדק בכדי לאפשר לחרדים/לחרד"לים לשרת בצה"ל לפי השקפת עולמם?

(כדאי להיזכר מה כתב ג"כ יאיר לפיד לגבי ההתנתקות. יש הרבה דמיון בין שנאת חרדים לשנאת מתנחלים, וכדאי לזכור זאת.)

יש עוד מה להגיד בסוגיה זו, אך כבר הארכתי מספיק.

מ.ק. אמר/ה...

ועוד משהו קטן:

ו. לגבי סגירת ישיבת וולואז'ין, ההסתמכות רק על המסמכים לממשלה הרוסית אינם מדוייקים (כי ניסו "לעבוד" עליהם), וצריך לבדוק את הדברים בספרי הרבנים שהיו שותפים את לעניין.

RavTzair אמר/ה...

מ.ק.
על סמך מה אתה אומר שהציבור החרדי יכול לעשות שינויים? זו טענה שלענ"ד דורשת הוכחה.

אחרי לבטים החלטתי להסיר מתגובתך קישור לאתר שמבזה תלמידי חכמים במזיד. אין לי ספק כי כל קוראי בלוג זה יודעים להבחין בין אמת ושקר ולא ינהו אחרי אותו אדם, אך אני לא מעוניין לתת שום פרסום לאדם כזה.

מ.ק. אמר/ה...

לרב צעיר,

אני חושב שהציבור החרדי עובר הרבה שינויים בעשור האחרון (למשל, כמות הנכנסים לאינטרנט, ולא רק לצורכי עבודה), וסביר שאם יהיה פתח להתפרנס בכבוד בלא התחייבות לשירות צבאי - יפנו רבים לדרך זו (ובפרט שכבר היום יש רבים שהולכים למכללות חרדיות, אך זה רק מי שכבר השיג פטור מהצבא).

לגבי הסרת הקישור לאתר שהזכרת, אני בהחלט מצדיק את החלטתך, הנקודה שבקישור שנתתי מובאות עדויות של רבני הישיבה ורבני הקשורים אליה (כדוגמת רבי חיים ברלין) שסיבת סגירת ישיבת וולוז'ין הייתה בשל הכנסת לימודי חול.

לאור זה, העובדה שרִשמית נתנו סיבות אחרות, הן מפני שהישיבה עשתה ניסיון להעלים את העובדות מהשלטונות, דבר שלא צלח.

על אף אינני משוכנע שזהו הסיפור המלא והמדוייק, ואני מניח שהאמת היא באמצע, כדאי שהקוראים יהיו מודעים שהמיתוס החרדי הוא מבוסס ויש לו על מה שיסמוך.

RavTzair אמר/ה...

אכן הנרטיב החרדי בעניין ישיבת וולוז'ין מסתמכת על מכתב מר' חיים ברלין.
הרב פרופ' שכטר מתייחס למכתב זה במאמר שציינתי אליו.

אני לא בטוח כמה חרדים יסכימו עם ההנחה שלך שהאינטרנט זה לא כפייה חיצונית. חוץ מזה, זה בטח לא שינוי שהגיע מההנהגה החרדית. אם האינטרנט בעולם החרדי מוכיח משהו, זה שצריך למצוא דרכים לדלג מעל ההנהגה.