יום רביעי, 24 באפריל 2013

"המעיין", ניסן תשע"ג

לפני למעלה מחודש יצא לאור גליון "המעיין" לחודש ניסן, תשע"ג. מאז התכוונתי לכתוב עליו כמה מילים, אך משום מה לא יצא.
אז אם עוד לא הצצתם בו, הנה התוכן:

בתוכן:
'גדול השלום'... \ העורך
מסורת אשכנזית על הגעתו של רבי יהודה הלוי לירושלים \ אברהם פרנקל
הפרטת קרקעות המדינה \ הרב שלמה רוזנפלד
כשרות עוף ללא נוצות \ הרב ד"ר ישראל מאיר לוינגר
פסקי הלכה בענייני גיוס ומלחמה \ משה ארנוולד
עוד בעניין בליעה בכלים בימינו \ הרב רועי סיטון
לשקילותן של המצוות השקולות כנגד כל המצוות \ פרופ' נחום מאיר ברונזניק
לשון 'עשייה' בתורה שלא כפשוטה \ הרב יעקב קאפל רייניץ
עדותו של הרב הוטנר אודות הראי"ה קוק והאוניברסיטה העברית \ הרב איתם הנקין

תגובות והערות
על המניין לבריאת העולם ועל ימי הבית השני \ הרב אביגדר נבנצל
עוד בעניין יוזמת הרב קוק להקמת העיר תל-אביב \ הרב שאול בר-אילן
כמה הערות בעניין הלוח העברי והתקופות \ רחמים שר שלום
על ההשמטה ב'העמק דבר' בעניין 'לאיש חסידך' \ הרב יצחק ישעיה ווייס

על ספרים וסופריהם
'אוצר הגאונים החדש' למסכת בבא מציעא \ הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
על המהדורה החדשה של ספר 'משפטי שבועות' \ הרב ישראל ברוך סאלאווייציק
"פרקיו זה על זה": על פתיחת ספר מורה הנבוכים וסיומו \ הרב משה שטרן ז"ל
רבי פנחס בן יאיר, רבי שמעון בר יוחאי ו"מסילת ישרים" \ ד"ר יהודה נאמן
נתקבלו במערכת \ הרב יואל קטן

אל תפספסו את המאמר המצוין אודות בליעה בכלים בימינו. אני כמובן נהניתי גם ממאמרו של ר' איתם הנקין והרגשתי נבוך לנוכח המשך ההתקוטטות סביב ההוצאה המחודשת של הנצי"ב. 

תגובה 1:

מ.ק. אמר/ה...

חסרה התייחסותך למאמרים ב'המעיין'.