יום רביעי, 16 בדצמבר 2009

אור החיים לפרשת מקץ וסיפור חסידי לחנוכה

"פרעה חולם" הנה לצד שהיא תחילת ההודעה היה צריך לומר "חלם פרעה" או "ויחלום פרעה"... עוד אפשר שיכוין לומר כי שנתיים ימים ופרעה חולם בתמידות חלום זה, אלא שלא היה יודע שחלם, ולסוף שנתיים חלם ולא שכח.

האור החיים שואל על לשון הפסוק "ופרעה חולם" - מדוע לא נכתב "ויחלום פרעה", כלשון הרגילה במקרא?
תשובתו של האור החיים היא מפתיעה. פירוש הביטוי "ופרעה חולם", לשיטת האור החיים, הוא שפרעה כל הזמן חולם. חלום זה כבר חוזר על עצמו שנתיים, אלא שרק עכשיו הוא שם ליבו לחלום זה.

*********************

באחד מימי החנוכה נכנס פתאום הצדיק ר' נחום משטפינשטי, בנו של הצדיק הרוזיני, לבית מדרשו, וראה שאילו אנשים יושבים ושוחקים במשחק ה"דאהם", כמנהג העולם בחנוכה. האנשים בראותם כי רבם נצב עליהם, נבהלו מאד. פתח הצדיק ואמר:
- הידעתם את כללי משחק זה?
שתקו האנשים.
אמר להם הצדיק: אני אגיד לכם את הכללים: נותנים אחד בשביל לקחת שניים, שני צעדים בבת אחת אסור ללכת, הולכים רק למעלה ולא למטה, כשמגיעים למעלה אפשר כבר ללכת לכל מקום שרוצים.
(מתוך סיפורי חסידים/הגרש"י זוין, מועדים, חנוכה ח')

סיפור זה הופך את המשחקים הפשוטים והידועים, הדמקה, לאיזה משחק עם מסר חינוכי וערכי עליון. מעניין לציין שהסיפור מתרחש בחנוכה. אמנם, מהסיפור זה נראה כי הסיפור מתרחש בחנוכה כי מנהג ה'עולם' לשחק במשחקים כגון זה בחנוכה. אך נראה שזה קורה בחנוכה, לא לחינם. הסיפור מתרחש בחנוכה גם כדי להאיר את ההארה של חנוכה. בחנוכה, חג האורים, הדברים הכי פשוטים שאנו נתקלים בהם מדי יום פתאום מוארים באור חדש ורואים בהם נקודות שלא ראינו בהם עד היום.

*********************

פרשת מקץ, שאנו קוראים מדי שנה בשבת חנוכה, מתחיל בדיוק באותו נושא עפ"י האור החיים. פרעה פתאום מגלה שחלום שהוא כבר חולם שנתיים ימים הוא לא סתם עוד חלום.

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: יוחאי תאריך: 17/12/09, 08:55:28
בענין חלומו של פרעה: מדוע לפי האוה"ח פרעה חולם דוקא שנתיים? לשון הפסוק מתישבת באותה מידה אם הוא היה חולם שבוע.
כמובן ניתן לומר שזה הזמן המופיע בפסוק "ויהי מקץ שנתיים ימים", אבל עדיין ניתן לשאול, אם פרעה שכח את החלום במשך שנתיים - הרי החלום הזה לא מעלה ולא מוריד, אז לשם מה הוא חלם אותו, ולמה לכתוב את זה?
לענ"ד זה קשור לדברי חז"ל שיוסף נשאר שנתים נוספות בכלא כיון שסמך על שר המשקים. כרטיס השחרור, חלומו של פרעה, כבר היה קיים לפני שנתיים, אבל פרעה שכח את החלום כדי שיוסף יישאר בכלא עוד שנתיים.

שם השולח: יוחאי תאריך: 17/12/09, 08:58:43
בענין הדמקה: מופיע בחסידות שמצוות הדלקת נר חנוכה היא דוקא למטה מעשרה טפחים, מקום שהשכינה איננה נמצאת בו.
כלומר, בחנוכה יש לעמ"י כוח למשוך את השכינה גם למקומות שעפ"ר היא איננה נמצאת בהם.
הסיפור על הדמקה הוא ביטוי יפה לכך - למצוא משמעויות רוחניות במקום רחוק כמו דמקה

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 18/12/09, 07:29:59
יוחאי,
בעניין האוה"ח - כדבריך כותב גם המהדיר של הוצאת מוסד הרב קוק (שכתבתי בעבר שאני מאד לא מרוצה ממנו), ובמקרה הזה נראה שהוא צודק.

בעניין הדמקה - בהחלט הבנה יפה ונכונה.