יום חמישי, 12 בנובמבר 2009

אור החיים לפרשת חיי-שרה

"ויבא אל האיש והנה עומד על הגמלים על העין" - צריך לדעת מה בא ללמדנו "והנה עומד וכו'"?
ועל פי דברי רבותינו ז"ל שאמרו כי הכיר אליעזר במרוצתו של לבן לרעה... והעמיד הגמלים באויר על העין... והוא עומד על הגמלים... וממקום גבוה קרא לו לבן...
עוד ירצה על זה הדרך "והנה עומד וגו'" שהגם ששאול שאל האיש את רבקה "היש בית אביך מקום" ואמרה "גם תבן וגו' גם מקום וגו'" אעפ"כ לא מפני זה נטה אחריה ללכת בית אביה אלא עמד במקומו על העין.

האור החיים הקדוש שואל לאיזה צורך התורה כותבת את המילים "והנה עומד על הגמלים על העין" - הרי אנחנו יודעים היכן נמצא האיש?
האור החיים מביא שני תירוצים:
א. משום שאליעזר ראה שלבן מבקש רעה הוא עשה מעין נס - הגמלים עמדו על העין והעבד עמד על הגמלים (שהיו כאמור על העין).
ב. היינו מצפים שאחרי שאליעזר ראה שה' מצליח דרכו והכל הולך על פי התוכנית שהוא ירוץ אחרי רבקה לפגוש את משפחתה, אך התורה אומרת לנו שלא. הוא נשאר עומד על העין עד שבא אליו לבן.

נראה ששני התירוצים מכוונים לאותו הדבר. אליעזר ממש מצליח במשימתו, התנאי שלו התקיים, הנערה היא ממשפחת אברהם, יש להם מקום בבית. אבל אליעזר לא נתן להצלחה לשבש את מחשבתו, הוא ידע שלא יהיה זה מן הנכון לבוא אל ביתו של לבן הרשע כעבד המתחנן שיכניסו אותו. הוא רצה שלבן יבוא ויבקש ממנו לבוא אל הבית. האמירה שאליעזר העמיד את הגמלים באויר - משמעו שאליעזר התעלה למקום גבוה בכדי שהוא יוכל לשלוט במצב ולהסתכל מלמעלה על לבן שבא אליו.
כפרפראזה לדברי הרמח"ל על מידת הזהירות במסילת ישרים - אליעזר יכל לבחור בין להיות בתוך המבוך לבין להיות על הגבעה המשקיפה על המבוך ושמשם רואים את כל הדרכים. אליעזר בחר בדרך השניה.

אין תגובות: