יום שבת, 14 בנובמבר 2009

תוריד את הכיפה - המשך

לאחרונה כתבתי רשימה על "תוריד את הכיפה" - האם יש מקום לומר שאדם שחטא צריך לוותר על מצוות מסויימות משום שהן נתפסות כסמל ליראת שמיים?

תלמיד חכם אחד הפנה אותי לשיעור של הרב יובל שרלו הדן בדברי הנביאים הקוראים לעם ישראל החוטא להמנע מלהביא קרבנות - קישור.

אתמול פרסם העתונאי אבישי בן-חיים קטעים מספרו של הרב יהודה נקי ,"שו"ת מעין אומר", ובו אוסף של שאלות שנשאל הרב עובדיה יוסף מאנשים שונים ותשובותיו הקצרות. בין היתר מובאים הדברים הבאים (קישור):
מסופר על שאלה שהגיעה מבית הסוהר: "הרב של השב"ס סיפר שרוב ספרי התורה בבתי הכלא פסולים, וביקש מרבנו שיכתוב מכתב בקשה לראש השב"ס - שהיה בזמנו ממעריצי רבנו - שיאשר תקציב לקניית ספר תורה לכל אגף בשב"ס". התשובה: "אין צורך, ויסמכו על דעת הרמב"ם שמתיר לקרוא בספרים פסולים". הרב נקי הוסיף: "אמרתי לרבנו: 'שכבר נבדקו ונמצאו פסולים', וענה :'אף על פי כן יסמכו על דעת הרמב"ם ויברכו. וכי צדיקי הדור יושבים שם?'".
וגם: "יהודי הנשוי בנישואים אזרחיים לגויה ורוצה לקנות מזוזה לשים בפתחו. מותר?". התשובה: "למה לא? אם רוצה לקיים מצוות מזוזה ובתנאי שישמור אותה בכבוד. ואפילו גוי אם ישמרנה בכבוד מותר לתת לו". הרב נקי מקשה: "שאל לגבי הברכה על המזוזה. הקפיד עליו מורנו ורבנו ואמר 'נשוי לגויה ושואל שאלות, ייתנו לו וילך לו'".

אין תגובות: