יום שני, 14 ביולי 2008

מתי מקיימים ברית מילה בשבת?

הדברים המתפרסמים בבלוג זה הינם להלכה ולא למעשה.
לקראת שבת פנתה משפחה מהשכונה אל גבאי הקהילה שלי בבקשה לערוך את ברית המילה של בנם בבית הכנסת בשבת בבוקר, אך הוסיפו שלמוהל אין אפשרות לבצע את הברית לאחר התפילה והם מעוניינים לקיים אותו במהלך התפילה.
כששאלו את דעתי בנושא, נזכרתי ששמעתי פעם שכך היה המנהג, לערוך בריתות לאחר ההפטרה ולפני תפילת מוסף, ומה שכיום פשט המנהג דווקא לערוך את הברית לאחר מוסף זה רק מטעמי נוחיות המשפחה והציבור. חיפשתי במספר ספרים שהיו נגישים לי אם מנהג זה מופיע, אך לא מצאתי אותו. פניתי למספר תלמידי חכמים וגם הם אמרו לי שיש מנהג כזה - לערוך את הברית לפני מוסף.
לאחר מכן, מצאתי את מאמר קצר (לינק) של הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, רבה של שכונת אחוזה בחיפה, הדן בדיוק בשאלה זו: מתי לקיים את הברית בשבת בבוקר. הוא פותח את המאמר במשפט הבא:
יש החושבים שזמנה של מילה בשבת הוא אחרי קריאת התורה ולפני תפילת מוסף. מקורה של מחשבה זאת הוא, כנראה, בהלכה פסוקה לגבי ברית מילה בראש השנה, כפי שכתב רבי יעקב בן משה מולין בספר מהרי"ל (מנהגים) סדר תפילות של ראש השנה: "דרש מהר"י סג"ל: אין למול אחר כל התפלה כמו בשאר השנה, רק אחר קריאת התורה קודם תקיעת שופר"
טענתו היא שמנהג זה של ברית מילה בראש השנה, שהובא גם בשלחן ערוך, קיים בראש השנה - מה שאין כן בשאר ימות השנה, שאז מלים בדווקא אחרי מוסף. הרב הרשקוביץ ממשיך ומוכיח זאת מארבעה טעמים המובאים בפוסקים להקדמת הברית לתקיעות - טעמים שאינם שייכים לעניין הקדמת הברית לתפילת מוסף בשבת רגילה. [עם זאת, נראה לי שיש מקום לעיון בדבריו, שכן בראש השנה יש חידוש שהמילה מתקיימת לפני מצוות היום, תקיעת השופר, ויתכן והיה מקום לומר שגם אם בכל השנה המנהג היה כן למול לפני מוסף, בראש השנה יידחו את המילה כדי שלא לאחר את התקיעות. בכל מקרה, בודאי שלשון הפוסקים הכותבים כפי שכתב מהר"י סג"ל "כמו בשאר השנה", משמע שהרב הרשקוביץ צודק].
הרב הרשקוביץ מסיים את מאמרו במסקנה:
לכן, במקרה של ברית מילה בשבת בבית הכנסת יש למול את התינוק אחר כל התפילה וקודם עלינו לשבח. כמובן, יש לדאוג לכך שהחזנים לא ימשכו בתפילתם באופן שהברית תתאחר לאחר חצות היום.
לאחר שראיתי את דבריו של הרב הרשקוביץ הגיע לידי ספר "אוצר הברית". בספר זה הוא מביא בשם ראשונים שברית מילה המתקיים בשבת, מלים לאחר תפילת מוסף, אבל הוא מוסיף שם שאם רצו יכולים להקדים את הברית לפני תפילת מוסף ולאחר סיום קריאת התורה.

אין תגובות: