יום שלישי, 28 בפברואר 2012

הרב והסופרבול

לפני איזה זמן פרסמתי רשימה על שאלות העולות בפני הרב בתקופת משחקי גביע העולם בכדורגל. לפני מספר ימים עלה רשימה באתר המזוהה קצת עם אגודה בארה"ב הדן בשאלות דומות סביב הסופרבול. לפי המאמר באחד מבתי הכנסת באזור ניו-ג'רסי הודיעו למתפללים שביום הסופרבול תפילת ערבית יתקיים עשר דקות אחרי סיום המחצית הראשונה של המשחק (זמן הפסקת המחצית).
הכותב, הרב עמנואל פלדמן (אינני בטוח אם מדובר באיש הזה, ששימש כרב כארבעים שנה ושהינו כיום קרוב לבן תשעים) מציין שבתוך היהדות האורתודוקסית קיימים שתי גישות: א. אלו הדוחים לחלוטין את צד העולם החיצוני ומבקשים לסגל לעצמם סגירות מוחלטת מפניה. ב. אלו המנסים להחזיק ולהכיל גם את העולם החיצוני תוך שהם שומרים גם על העולם היהודי-הפנימי.
את דבריו הוא מסיים בשאלה לקוראים:
אם אתם הייתם הרב של בית הכנסת הזה בניו-ג'רסי, מה הייתם עושים? להזיז את ערבית בכדי שיהיה מניין לערבית או למאן לשנות את הזמן לתפילה ובכך לחנך שתפילה איננו נחות מהסופרבול?

אין תגובות: