יום ראשון, 15 במרץ 2009

סידור "רינת ישראל", מאת: הרב יואל קטן

לפני מספר שבועות התנהל דיון מעניין ברשימת התפוצה של הרב "מענה לשון" בעניין נוסחאות שונות בתפילה. מהכא להתם הדיון נסב לדיבורים על סידור "רינת ישראל" שערך בזמנו ר' שלמה טל. הרב יואל קטן כתב רשימה מחכימה בנושא, שאני מצאתי בה עניין. נא לקחת בחשבון שהדברים נכתבו ופורסמו בבמה לא פורמאלית. הנה דבריו מובאים בפניכם:

ר"ש טל היה משפטן במקצועו, 'מזרוחניק' ממשפחה חסידית, שרוב ימיו עסק בחינוך (בין השאר היה מנהל מכון גולד – בימ"ד חשוב בזמנו למורים דתיים בני חו"ל), ועסק הרבה בנוסח הסידור והתפתחותו, וגם הירצה על כך באוניברסיטת בר אילן. הוא הכין לעצמו במשך שנים רבות הגהות ותיקונים ופירושים ומנהגים על הסידור, וכשוועדה של האגף הדתי במשרד החינוך החליטה, בערך אחרי מלחמת ששת הימים, להוציא סידור מתוקן וברור עם הסברים קצרים לפירושי מילים ולהלכות תפילה וכו' עבור תלמידי בתי הספר – פנו אליו, והוא לקח על עצמו את המשימה. התנאי שלהם היה שזה יהיה סידור זול וקל ופשוט, ולכן היה צריך להשמיט הרבה דברים לא חיוניים, כמו חלק מזמירות שבת וכד' (חלק מהן הוחזרו במהדורות הבאות). למיטב זכרוני הסידורים הראשונים יצאו לאור בשנת תש"ל בערך, נוסח ספרד, כשלמדתי ב'נתיב מאיר' בירושלים, ולקח זמן עד שהם התקבלו בציבור. נדמה לי שבין השאר בזכות הסידור הזה זכינו היום לשידרוג כל ההתייחסות לנוסח התפילה והסידורים החדשים המתוקנים למיניהם וכו', ושכרו של ר"ש טל כפול ומכופל מן השמים. הייתי חבר של אחיינו, הבן של השופט צבי אלימלך (=הירש מלך...) טל אחיו הצעיר של ר"ש (שהוא ש"ץ ובעל קורא דייקן בביכ"נ סוכוטשוב בבית וגן... שיח' לאוי"ט), ועם חברי הלכתי כמה פעמים לבקר את 'דוד שלמה' שגר בבית וגן בירושלים, וכך נוצר קשר בינינו שנמשך זמן רב. סתם אנקדוטה: הוא סיפר לי פעם שהוא מקפיד לא להתפלל בסידור 'שלו', כי הוא כל הזמן חושב על תיקונים ושינויים וזה מפריע לו לכווין בתפילה...
בענין ההכרעה בין השינויים בנוסחי החסידים אמר לי בזמנו שלמה טל ז"ל שבנוסח ספרד של החסידים יש אלף נוסחים, כל אדמו"ר החליט על נוסח אחר, שכולם פשרה כזו או אחרת בין נוסח הספרדים לבין נוסח אשכנז. ולכן הוא החליט שבכל מקום שיש חילוקי דעות ואין מנהג מקובל הוא יכריע כנוסח חב"ד, בגלל שבעל התניא הוא מהקדומים והגדולים שבין האדמו"רים ועדיף לסמוך עליו.
בענין סידורי דניאל גולדשמידט ז"ל אמר לי ר"ש טל שנוסח אשכנז שלו הוא פחות או יותר בסדר, אבל בנוסח ספרד-חסידי הוא עשה בלגן שלם, וגם שם יש הרבה סוגריים לא תמיד הגיוניות. מעניין שכבר שנים לא ראיתי מישהו משתמש בסידורי גולדשמידט, כנראה לא הדפיסו אותם מחדש כבר שנים רבות.
בענין סידורי ע"מ של טל – מה שנכתב לא מדוייק: רינת ישראל נוסח ע"מ מבוסס על פסקיו והכרעותיו של הרב הספרדי של פ"ת הרב עמרם אבורביע זצ"ל, וטל רק ערך אותו. הוא לא רצה לקורא לו נוסח ספרד כדי שלא יתבלבלו עם הסידור נוסח ספרד-חסידים. הכינוי 'עדות המזרח' אינו כלל המצאה של שלמה טל, הכינוי 'ספרדים' הרי אינו מתאים כלל והוא גם מבלבל כנ"ל, והכינויי 'מערביים' מתאים רק לאנשי צפון אפריקה והוא גם לא מקובל היום. בביטוי 'עדות המזרח' ברור למה הכוונה גם אם זה לא מדוייק גיאוגרפית.

אין תגובות: