יום שבת, 21 במרץ 2009

יצא לאור: מעיינותיך חדש לחודש ניסן

חוברות "מעיינותיך" יוצאים לאור ע"י גוף הנקרא "תורת חב"ד לבני הישיבות" המנוהל ע"י ר' משה שילת (בנו של הר"י שילת) והמשתייך לזרם הלא-משיחי בחב"ד. החוברות מושקעות ומעוצבות להפליא ומתוכננות בכישרון רב באופן שיתאימו לציבור הלא חב"די. זהו החוברת מספר 20 של "מעיינותיך" ועל זה מגיע יישר כח לכל העושים במלאכה.

מעיינותיך #20 ניתן להוריד כאן:
נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים - הרב יואל כהן (המשך ממאמרו בחוברת הקודמת בנושא "למה נברא העולם?")
בדרכי העבודה, הדרכות בעבודת ה' - מכתב מאדמו"ר הריי"צ
לומדים חסידות, ביאורים על קטעי חסידות - הרב אהרוני ברנשטיין
ללמוד איך להתפלל - הרב יוסף יצחק אופן
טעימה מההגדה - הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל (קטע מתוך ספרו "ספרים וסופרים" על אדמו"רי חב"ד וההגדה - בעז"ה נצטט מתוכו בימים הקרובים)
לעבדו בכל לבבכם, ביאורים לתפילה
לומדים תניא - בחורים ואברכים מספרים על חויותיהם מלימוד ספר התניא


אני הקטן מצרף את ברכתי לאנשי "תורת חב"ד לבני הישיבות" לרגל הוצאת חוברת ה20 של "מעיינותיך", מי ייתן ויזכו לראות גם את הוצאת החוברת ה200.

אין תגובות: