יום רביעי, 3 בדצמבר 2008

מדרש לפרשת ויצא

הפעם מדרש המופיע דווקא בויקרא רבה בפרשת אמור (מקבילה שלו מופיעה במדרש תנחומא על הפרשה), אך הנוגע לפרשה שלנו. מדרש מופלא על חלום יעקב:
אמר רבי ברכיה ור' חלבו ור' שמעון בן יוחאי בשם ר' מאיר מלמד שהראה הקב"ה ליעקב שרה של בבל עולה ויורד של מדי עולה ויורד ושל יון עולה ויורד ושל אדום עולה ויורד אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אף אתה עולה באותה שעה נתיירא יעקב אבינו ואמר שמא ח"ו כשם שלאלו ירידה אף לי כן אמר לו הקב"ה ואתה אל תירא אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית לא האמין ולא עלה
המדרש מבאר את חלומו של יעקב הרואה מלאכים עולים ויורדים בכך שיעקב ראה את המלכויות עולות ויורדות. הוא ראה כל מלכות עולה ולאחר זמן יורדת. הקב"ה מציע ליעקב לעלות גם הוא, אך יעקב מפחד שמא אחרי העליה מצפה גם לו ירידה כמו מלכויות הגויים שהוא ראה לפניו. הקב"ה מבטיח לו שאם הוא יעלה לא תהיה לו ירידה, אך יעקב ממשיך לפחד והמדרש מסיים בביטוי הקשה, עד כדי לא יאומן: "לא האמין ולא עלה".
המדרש הוא ללא ספק מדרש מופלא ביותר. העובדה שהמוסרים את המדרש הם שני התנאים המופלאים רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר, רק מגדיל את הרושם שהמדרש הזה עושה.
אני מניח שקוראים רבים יכולים להציע כיוונים רבים לאן לקחת את הסבר המדרש הזה, החל מפספוסים הסטוריים של היהודים במהלך הדורות, ועד לדברים של הרב קוק על צדיקים שאינם מאמינים. ברצוני להציע הסבר עפ"י דברים ששמעתי ממו"ר הרב יהושע בן-מאיר.
ישנם בעולם תורות שונות כיצד על האדם לעבוד את הבורא. כאשר מתחלפים ממלכות, איתן מתחלפות הדתות הרווחות בעולם. כל דת מציעה דרכים להגיע לאיזה שהוא ייעוד רוחני. המכנה המשותף לדתות השונות הוא שעליה רוחנית קשורה בהכרח להתרחקות ולהתנתקות מחיים נורמליים בעולם הזה. כל דת עם הניואנסים שלה, אך ככלל השיטה המקובלת היא שהמאמין הרוצה להתקרב לרוחניות צריך להתנתק מהעולם הזה ולעלות לשמיים. אך כל דת בתורה מגלה שהשאיפה הזו והרצון להתנתק מהעולם כדי להגיע לייעוד הרוחני, בסופו של דבר גם גורמת לה לרדת למטה (ע"ע מסעי הצלב העקובים מדם, ואת מעללי האיסלם בשנים האחרונות). הקב"ה מציע גם ליעקב לעלות, להגיע לפסגות רוחניות שהוא לא יכל להגיע אליהם קודם לכן. לא רק זה, הוא אף מבטיח לו שהעליה שלו תהיה שונה מהעליות האחרות שקדמו לו, עליה שלא תהיה קשורה בהכרח בירידה.
אבל יעקב אבינו "לא האמין ולא עלה", יעקב מעדיף להשאר בארץ, להיות למרמס תחת רגליו של לבן ולעסוק בדברים הגשמיים ביותר, ולעבוד את הקב"ה ולהגיע לדרגות רוחניות בלי "קונצים" ובלי קפיצות הדרך.

אין תגובות: