יום שלישי, 10 ביוני 2008

תיארוך פרשיות מדבר סיני - חלק ב'

בחלק א' ראינו כי משה צוה את עם ישראל על הקמת המשכן (בתחילת פרשת "ויקהל") במוצאי יום הכיפורים לאחר שירד בפעם השלישית מהר סיני. ספר שמות מסתיים בהקמת המשכן בתאריך א' בניסן (שמות מ):
(א) וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר:
(ב) בְּיוֹם הַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ תָּקִים אֶת מִשְׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד:

[...]
(יז) וַיְהִי בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הוּקַם הַמִּשְׁכָּן:


אבל הראשונים חלקו ביניהם איזה שלב של הקמת המשכן מתואר כאן, האם זה היום הראשון של שבעת ימי המילואים או היום האחרון של ימי המילואים. כלומר, האם ימי המילואים היו בין התאריכים א-ח בניסן, או בין כ"ג אדר - א' ניסן.
הרמב"ן הלך בעקבות חז"ל שימי המילואים החלו בכ"ג באדר ומה שמסופר כאן, בסוף ספר שמות, הינו סיום ימי המילואים:
(יז) ויהי בחדש הראשון באחד לחודש - על דעת רבותינו הזכיר הכתוב שהוקם המשכן לעמוד כן באחד לחודש הראשון כאשר צוה. ואמרו ויקם משה את המשכן, לספר מה שעשה בהקימו אותו מן היום הראשון שהתחיל בו שהוא כ"ג באדר. ולא הזכיר בכאן משיחת המשכן וכליו ולא משיחת אהרן ובניו וקרבנות המלואים, כי לא עשה אותם עד שסיים כל ההקמה ונצטוה בהם פעם שנית קח את אהרן, כמו שמפורש בפרשת צו (ויקרא ח ב):

לעומת זאת, האבן-עזרא הבין שכאן רק מתחילים ימי המילואים (ד"ה ביום):
והנה על דרך הפשט ביום החדש הראשון היתה תחלת הקמת המשכן.

הפועל היוצא של המחלוקת הזאת, היא איך ממקמים את תחילת ספר ויקרא, על סקלת התאריכים. תחילת ספר ויקרא התרחש בימי המילואים. הדיבור המתקיים בין ה' למשה בפתח אוהל מועד בראש ספר ויקרא, כנראה מתקיים ביום הראשון של ימי המילואים, עפ"י מחלוקת הראשונים שהבאנו לעיל. כלומר, על פי הרמב"ן שסוף ספר שמות מתאר את היום האחרון של ימי המילואים, ישנו חזרה אחורה בזמן מסוף ספר שמות לתחילת ספר ויקרא. ואלו לשיטת האבן-עזרא, שסוף ספר שמות מתאר את תחלת ימי המילואים, ספר ויקרא ממשיך כרונולוגית את סוף ספר שמות.
כפי שנראה בחלק ג', נראה לי שאנו מוכרחים להעמיד את תחילת ספר ויקרא בתחילת ימי המילואים, שכן רק בפרשת צו מגיע הציווי על ימי המילואים ושמונת ימי המילואים מסתיימים בפרשת "שמיני" - אותו יום שמיני, שהוא היום האחרון למילואים.
היוצא מכל האמור לעיל הוא שלפי שיטת חז"ל והרמב"ן ישנו חפיפה של שבוע בין ספר שמות לספר ויקרא. בחלקים הבאים נראה כי חפיפה זו קיימת גם עם ספר במדבר.

סיכום ביניים: ישנה מחלוקת ראשונים (רמב"ן אבן-עזרא) מתי התקיימו ימי המילואים: כג אדר-א ניסן או א-ח ניסן. עפ"י מחלוקת זאת יהיה הבדל ברצף הכרונולוגי בין סוף ספר שמות לתחילת ספר ויקרא.

אין תגובות: