יום חמישי, 12 ביוני 2008

כהן דעת וכהן משיח

הרב אברהם וסרמן פרסם, בעיתון הצופה בשבוע שעבר, מאמר מרתק ויפהפה בשם "כהן דעת וכהן משיח" על דמותו של הרב בישראל.
להלן תחילת דבריו:
בבואי לשרטט את דמותו של רב בישראל אינני יכול להימלט מהתחושה הראשונית שזו משימה בלתי אפשרית, שאם על האנושות כולה נאמר כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין דעותיהם שוות , הרי שלגבי רבנים הדבר נכון כפליים. אין מורה ההוראה דומה לדרשן ולא שניהם דומים לדיין. רב הישוב שונה מרב העיר, והבדל תהומי פעור בין רב המחזיק בתואר אקדמי למי שאינו מחזיק בו. על אחת כמה וכמה אם נוסיף לכך את חילוקי ההשקפות וההשתייכות לפלגים שונים ביהדות, ואת הבדלי האישיות שבין אדם לאדם. בגלל האמור, אינני מתיימר להקיף את כל הצדדים באישיות רבגונית זו הקרויה "רב". בשורות הבאות אנסה לשרטט את דמותם של שני סוגי חכמים חכם שהוא בבחינת כהן הדעת וחכם שהוא בבחינת כהן משיח. אלא שהחכם שהוא כהן דעת מופיע לפנינו בשני סגנונות. נמצאו אם כן שנים שהם שלשה.

שלושת סוגי הרבנים שהוא משרטט הינם:
1. כהן הדעת בלישכתו - הרב היושב במשרדו ועונה ומלמד לפונים אליו.
2. כהן הדעת ברחובה של עיר - הרב היוצא מביתו החוצה להפיץ תורת ה' ברשות הרבים.
3. כהן משיח - המתואר בדברי הרב וסרמן באופן הבא:
עסוק הוא כל כולו בדאגה לעתיד האומה וגאולתה בארצה. רוחו טסה ומתרפקת על אבניה של ארץ-הקדש והוא כינור לשיריה. געגועיו למקדש הבנוי על תלו ולכהנים העובדים בו, לנביאים המהלכים ברחובות ירושלים ולמלכים הדרים בה. רבותיו הם משה המנהיג את בני ישראל ממצרים לירושלים, ושמואל הנביא מקים המלכות. הולך הוא בדרכם של רבן יוחנן בן זכאי הנפגש עם אספסיינוס ערב החורבן ומיסד תקנות "זכר למקדש", ורבי עקיבא התומך בבר-כוכבא. חכמים אלה לא מן הכהנים היו, ולא מן הנביאים, אך נפשם היתה של כהן משיח, המנהיג את העם בשעת משבר קשה ומול אויבים מרים.

את המאמר במלואו כדאי לקרוא כאן.

אין תגובות: