יום ראשון, 15 בינואר 2012

"השאלה היא אם הדברים הכתובים בתורה אינם אלא משל"

לפני למעלה מעשור פרסם ידידי הרב חיים נבון מאמר תחת הכותרת "איוב לא היה ולא נברא - על מקרא והסטוריה". המאמר הזה הצליח להכעיס לא מעט אנשים, כשהוא טען שלא ברור היכן עובר הגבול בפרשנות המקרא בין מה שמוכרחים, כאנשים מאמינים, לקבל כאמת היסטורית, ומה ניתן לפרשנות אלגורית.

פרופ' מארק (מלך) שפירא פרסם מאמר בדבר ייחוסו של ספר הזוהר בגליון "מילין חביבין" (ניתן להוריד כאן). בין היתר הוא פרסם מכתב מכתב-יד של הג"ר יצחק אייזיק הלוי הרצוג בנושא. באחת מהערות השוליים על מאמרו כותב הרב הרצוג את הדברים הבאים (עמ' יח):
ברור שחז"ל לא פירשו מעשי בראשית כפשוטם - על מעשי מרכבה לא נדבר הפעם - בזה "לית מאן דפליג", אבל השאלה היא אם הדברים הכתובים בתורה אינם אלא משל על דרך שאמרו חז"ל שהמתים שהחיו יחזקאל משל היה, היינו שאינם אלא משל הכולל ברמזים את הסודות הנפלאים, או שהפשט כפשוטו, אלא שרמוזים הסודות בדברי התורה, ומעשה עץ הדעת ומעשה הנחש וחוה וכו' ומעשי ששת ימי הבראשית כפשוטם. וכן הלאה והלאה. בזה נחלקו הדיעות, ושיטת הרמב"ם ידועה. וכאן אפשר לשאול אם מעשה עץ הדעת וכו' וכו' אינם אלא משל, מה מעכב מלפרש בדרך משל את מעשה שלשת האנשים הנצבים על אברהם, וא"כ כל מעשה אברהם ושרה, וא"כ כל ספורי האבות, ואם כן ההיסתוריה שלנו להיכן הלכה? האם נקבל מה שהניחו אנשי האליגוריה שלנו שמבראשית עד החדש הזה לכם הכל משל? צריך איפוא ליצב גבולות זה מותר לפרש בדרך משל וזה אסור. עוד לא נדון הענין בעמקות המחשבה שהוא דורש, ואי"ה עוד נדון בכל השטח הלזה באופן יסודי.
בצורה מקבילה משתקפת אותה מחלוקת בקשר לאגדות חז"ל. מענין שיש מאבות הכנסיה הנוצרית (ברגע זה קשה לי לציין את המקור) מאלה שחיו בארץ ישראל בימי התנאים שמזכירים שחכמי ישראל בני דורם כשרוצים למסור סודות נשגבים לתלמידיהם פעמים שהם מכניסים אותם במסגרת ספורים מפליאים הנראים מוזרים. זה היה בתקופת יצירת האגדות! ישמעו משכילינו ויקחו לקח!

2 תגובות:

שלומי אמר/ה...

שם השולח: מישקה תאריך: 15/01/12, 18:33:27
מה כ"כ מחודש בדברי הרב הרצוג?

שם השולח: אליהו (האתר שלי) תאריך: 15/01/12, 19:08:51
לגבי הרמב"ם, דעתו היא שכל חיזיון או מלאך המוזכר בתורה אינו בהקיץ. כולל ביקור שלושת המלאכים ואף העקידה.

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 16/01/12, 07:32:33
מישקה,
לפעמים יש דברים שברורים לך, אך כשהם נכתבים יש בהם חידוש.

חוץ מזה, דומני שצריך לשאול את שאר הקוראים - האם אתם מוצאים חידוש בדברים?

שם השולח: מישקה תאריך: 16/01/12, 11:51:12
כוונתי היא: השאלה שלו ששמת בכותרת היא שאלה רטורית. הוא כותב במפורש שישנו גבול מה מתפרש בדרך משל ומה לא, ורק מתלבט היכן הגבול, למשל כשיטת הרמב"ם ("מה מעכב מלפרש בדרך משל את מעשה שלשת האנשים הנצבים על אברהם" - הרי הרמב"ם עצמו עשה כן), ודי ברור שהוא שולל את גישת "אנשי האליגוריה".

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 16/01/12, 14:08:48
מישקה,
עתה אסביר את כוונתי.
לרוב כשאומרים שהתורה מתפרשת בפרד"ס, הכוונה היא שהתורה מתפרשת במקביל בארבע מימדים. הרב הרצוג כותב כאן (ובעוד מקום במאמר הזה) שאין הכרח לומר כך, אלא אפשר שיהיו חלקים בתורה שמתפרשים אך ורק בדרך הסוד והפשט שלהם הוא רק משל שנועד להדרש על דרך הסוד.
בנוסף, עצם הקביעה שהגבול אינו ברור היכן נמצא המציאות והיכן האליגוריה - זה חידוש לדעתי.
אני מקווה שעתה זה ברור.

שם השולח: צביקה תאריך: 18/01/12, 14:25:18
גם אני מצטרף למישקה.
לא רק שהרמבם מפרש כך, אלא גם הרמבן למשל כותב על תחילת ספר בראשית ש"אין לו פשט". הוא כרגע לא מולי על מנת לוודא את לשונו...
וכן הרצי"ה חוזר ואומר כן בשיחותיו על פרשיות בראשית ונח. (שוב - לא ציטוט מדויק) שלפרשיות אלה אין פשט והן בחינת פרה-היסטוריה.

שלומי אמר/ה...

שם השולח: צביקה תאריך: 18/01/12, 14:27:09
האם יש בדבריו של הרצי"ה חידוש?
ודאי.
אך אני סובר (מקווה?) שמאחר שהוא אמרם, אז שיטה זו כבר התפשטה בעולם הישיבות והמכינות...

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 18/01/12, 14:44:30
אתם מוזמנים לראות כאן (באנגלית):
http://www.rationalistjudaism.com/2011/11/perfect-torah-science-authority-fact-or.html
הנקודה הראשונה.

כנראה שיש אנשים שעבורם זה חידוש.

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 18/01/12, 14:45:42
בכל מקרה, אני רואה בזה מחמאה גדולה שכולם מצפים שבכל רשימה שלי תהיה חידוש. האם אני יכול להסיק שעד כה מישקה והמגיבים האחרים כאן תמיד מצאו חידוש בדברי?