יום שני, 19 בינואר 2009

השאיפה לצדק חברתי - תחילת נבואה

"ויך את המצרי... ויאמר לרשע למה תכה רעך"
הדרגה הראשונה בדרגות הנבואה היא התכונה הנפשית שאדם מחנך את עצמו להתקומם נגד עוול, לעזור ולהושיע צבור או יחיד מיד עושקיהם, האדם שמגיע לדרגה זו מרגיש בנפשו מניע ודחף לפעול נגד עוולה.
תחושה זו היא הנקראת רוח ה'. וזו משמעות הביטויים המופיעים בתנ"ך "ותצלח עליו רוח ה'", או "נחה עליו רוח ה'", או "היה ה' עמו".
משה רבנו מאז עמדו על דעתו פיתח תכונה זו שהפכה חלק מאישיותו. ולכן הרג את המצרי שהכה איש עברי, ולכן התערב בריב לא לו והוכיח את המכה כי לא יכול לשאת עוול.
גם שמגיע למדין כאדם זר ונרדף, מתייצב להושיע את בנות יתרו כי לא יכול לשאת קיום עוול כל שהוא.

מתוך: "מורה נבוכים על התורה", פרשת שמות - עפ"י מורה נבוכים חלק ב' פרק מה. מעובד ע"י הרב דוד מקובר בהוצאת מוסד הרב קוק.

אין תגובות: