יום ראשון, 25 בינואר 2009

נחמה פורתא

בימים אלו של פילוג בתוך הציבור שלנו הלוואי והייתי מוצא מעט נחמה בצרות של אחרים.

לדוגמא, כך מסביר פעיל מרכזי ב"דגל התורה" הפלג הליטאי של מפלגת "יהדות התורה", הרב מרדכי בלוי, מדוע על החרדים הליטאים לתת את קולם כרגיל ליהדות התורה ולא "חס ושלום" לש"ס (חוץ מההדגשה, לא נגעתי):
המרכיבים של 'יהדות התורה' הן מפלגות שמנוהלות על-ידי גדולי הדור, שבמשך שנים מסרו את נפשם למען עולם התורה. ש"ס לא יודעים איך לדאוג לזה. יתירה מכך, אני אתן לך דוגמה. אם 'יהדות התורה' נמחקת מהמפה, ונשארים רק נציגי ש"ס, אפילו שהם ידאגו לעולם התורה. הם יהיו הבעלי בתים. הם יוכלו לכוף אותנו להכניס את הילדים שלהם למוסדות שלנו, חייבים כח פוליטי.

התפרסם באתר "בחדרי חרדים" (לינק).

לפחות לא ניתן לומר על המרואיין שהוא "אחד בפה ואחד בלב".

אין תגובות: