יום ראשון, 2 במרץ 2008

אתר הלכה פסוקה

אתר הלכה פסוקה הוקם ע"י הרב יואב שטרנברג, אברך ממכון "ארץ חמדה" ומזכיר בית הדין האזורי לענייני ממונות בבית השמש. באתר תוכלו למצוא את כל ארבעים ואחד גליונות "הלכה פסוקה" שיצאו עד כה, שהינם גליונות המסכמים ומבארים פסקי דין שניתנו בבתי דין שונים. גליונות אלו מפורסמים גם באתר ישיבה ונשלחים בדוא"ל למי שנרשם לכך. האתר עודנו בחיתוליו אך כבר ניכרת ההשקעה הרבה בו וככל שהציבור המעוניין בחידוש "ממלכת כהנים וגוי קדוש" בארץ ישראל ייטול בו חלק בודאי הדברים ייקרמו עור וגדים במהירות רבה יותר. בבלוג זה ננסה לעכוב מדי פעם אחר החידושים באתר הלכה פסוקה.
להלן מספר דברים על האתר ומתוכו:
החזון הציוני דתי הוא הקמת 'ממלכת כהנים וגוי קדוש' בארץ ישראל. לשם הקמת מערכת שכזו, דרושה התייחסות תורנית - הלכתית לכל תחומי החיים הקיימים במדינה מודרנית. התייחסות זו איננה אפשרית, ללא שיח פעיל בין יושבי בית המדרש מחד, ובין אנשי המעשה מאידך. לאחרונה נפתח אתר אינטרנט חדש שמטרתו להוות במה לשיח מעין זה, אתר הלכה פסוקה.
האתר מחולק למספר מדורים:
1. מאמרים תורניים – המאמרים עוסקים בכל מגוון הנושאים הקשורים לחיים הפרטיים והציבוריים במדינה המודרנית. באתר מתפרסמים מאמרים מפרי עטם של כותבים שונים, העוסקים בהיבטים תורניים - משפטיים של עניינים חברתיים שונים.
2. חדרי הדיוניים - בחדרי הדיונים יעלו נושאים חברתיים שונים לדיון מנקודת מבט תורנית. כל דיון יתבסס על נייר עמדה מקדים המפורסם באתר. סביב כל נייר עמדה תיבנה קבוצת משתתפים שידונו בשאלות המוצגות בנייר העמדה. קבוצת המשתתפים היא קבוצת האנשים שאכן מתכננים להשקיע זמן, מחשבה ויכולת יצירתית בדיון. אלו אנשים שנרשמו מראש כמשתתפים פעילים באחד הדיונים. גם מי שלא נרשם מראש כמשתתף פעיל, רשאי לצפות בדיון ולשלוח שאלות למשתתפים בדיון.

הדיון הראשון במסגרת חדרי הדיונים יעסוק בחוק שכר המינימום. על פי חוק שכר המינימום, כל עובד זכאי לשכר מינימלי, שאין אפשרות לפחות ממנו, אפילו בהסכמת העובד. חוק זה מצטרף לסדרת חוקים סוציאליים אחרים הנוהגים בארץ, שמטרתם להגן על זכויותיהם של העובדים. נושא הדיון שלנו הוא, האם מדובר בחוק ראוי.
לשאלה זו מספר זויות:
ראשית, יש לבחון את השאלה, האם החוק אכן מיטיב עם העובדים? האם כתוצאה מהחוק מצטמצם העוני?
שנית, מתוך הנחה שאכן מדובר בחוק המיטיב עם העובדים, צריך לדון בשאלה, האם ראוי שהמעביד יהיה אחראי לשיפור מצבו הכלכלי של העובד. מדוע חובה זו מוטלת על המעביד יותר מאשר על כל אדם אחר במשק?
שלישית, האם מבחינת ההלכה תיתכן חובה של מעביד כלפי העובד, שאין העובד רשאי למחול על זכותו לקבלה.
הרב אהרון פלדמן, מהמכון הגבוה ללימודי יהדות 'ארץ חמדה', כתב נייר העמדה העוסק בשאלות אלו.

לביקור באתר הלכה פסוקה ולשליחת מאמר
לחץ כאן. לכניסה לחדר הדיונים של חוק שכר המינימום לחץ כאן.

אין תגובות: