יום שלישי, 22 בנובמבר 2011

הפילגשים - חסר כתיב

על הפסוק מפרשת חיי-שרה (בראשית כה ו):
ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות
כותב רש"י בשם חז"ל בבראשית רבה:
הפילגשים - חסר כתיב שלא היתה אלא פילגש אחת היא הגר היא קטורה. 
כלומר, לחז"ל היתה גרסא שונה מהגרסא שלנו בתורה. שהרי אצלנו מופיע המילה "פילגשים" ואלו חז"ל דורשים את המילה "פלגשים".

שלמה, קורא חרוץ, שלח לי שני פרשנים של רש"י העוסקים בטעותו של רש"י.

[עשיתי כמיטב יכולתי לכתוב את הדברים בצורה שתוכלו לקרוא. אני מקוה שלא עשיתי יותר מדי טעויות.]

ספר הזכרון:
וכן נוהגים בכל ספרי תורתינו על פי המסורת לא על פי המדרש. ואין להרהר על זה ולומר וכי דרשו רז"ל מדרשם על ספרים בלתי מדוייקים, אלא תמים תהיה ולהעמיד ספרי תורתינו על חזקתם. סימנך: לא המדרש העקר אלא המעשה.

ספר משכיל לדוד:
ונראה לי דהכא קאמר פלגשים כתיב פירוש בשאר מקומות נכתבה תיבה זו חסר, ומאי שנא הכי דכתיב מלא דמלא? אלא ודאי לדרוש דמיירי בהגר שישבה וכו' כלומר ולכך כתיב פילגשים דמתחלק לג' תיבות פי לגש ים, פירוש אותה שפיה פתחה בחכמה בתפילתה למי שהגיש לה הים דהיינו באר המים. 

תגובה 1:

חגי אמר/ה...

שם השולח: יוקי תאריך: 25/11/11, 11:33:22
נדמה לי שיש במקום מסויים בגליון הש"ס לרעק"א רשימה של הרבה מקומות שדרשות חז"ל לא מתאימות למסורת הספרים שלנו.

שם השולח: מיכה תאריך: 03/12/11, 22:13:16
בפרשת משפטים (אם איני טועה) מעיר רש"י עוד הערה שעולה ממנה בבירור שהנוסח שהיה לפניו אינו הנוסח שלנו. באתר דעת יש מאמר מעניין על הקנוניזציה של הטקסט והדרישה לאחידות של הטקסט המקראי, והוא מראה שם שזו התפתחות מאוחרת יחסית. אגב, גם בחז"ל יש עדויות שלחכמים שונים היו נוסחים שונים - "בתורתו של ר' מאיר כתוב כתנות אור" וכיו"ב.