יום שני, 18 במרץ 2013

רשימות בנושא פסח

הגדה:
- ארבע - מי יודע? חמשה - מי יודע? - על המספר ארבע וחמש בהגדה של פסח וליל הסדר.
- סיפור וזכירה - על סיפור יציאת מצרים וזכירת יציאת מצרים.
- מי עדיף - רשע או שאינו יודע לשאול?
- מבנה חלקו הראשון של "מגיד", מההגדה החדשה של הרב סולובייצ'יק
- ליל הסדר עם הרבי
"מתחיל בגנות ומסיים בשבח"
מתחיל בגנות ומסיים בשבח שבע"ז - דעת הראי"ה קוקפסח מצה ומרור בזמן הזה ובזמן הבית - חלק א
פסח מצה ומרור בזמן הזה ובזמן הבית - חלק ב
עצות לעורך הסדר
ברכת האילנות
הסדר בזמן הבית ובזמן הגלות
"ואלו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים" - דברי הרב קוק
הגדה כפשוטה (דרשת שבת הגדול)
"פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים"
דרשת שבת הגדולכמה הערות בענייני אוכל בפסח
קובץ הלכות פסח, מאת: הרב אלישיב קנוהל

אין תגובות: