יום ראשון, 25 בדצמבר 2011

שעות שוות - שיטת הרבי מקאמרנא

לפני כשבועיים פרסמנו רשימה בדבר חישוב סוף זמן קריאת שמע כשעות שווה, במקום שעות זמניות.

אחד הקוראים שמשפחתו נצר לחסידי קאמרנא שלח לי סריקה של ההקדמה של סידור חסידי קאמרנא, "היכל הברכה". בהקדמה זו אפשר למצוא חומר נוסף בעניין שיטה מעניינת זו של חישוב השעות כשעות שוות. תוכלו לראות את הדברים כאן

2 תגובות:

אמונה והגיון אמר/ה...

שם השולח: מישקה תאריך: 25/12/11, 07:46:58
מה הביאור לדבריו "שעות זמניות סותרין כל פנות הש"ס כמו שהאריכו בזה כל האחרונים בראיות ברורות"?

שם השולח: נדב תאריך: 26/12/11, 08:10:56
ע' ס' נפש חיה להרב מרגליות עמוד קנ"ו בשם מנחת אלעזר ח"א ס"ט.

את דברי התוספות רא"ש (ברכות ג. ד"ה כיון) אכן לא הבנתי.

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: מישקה תאריך: 25/12/11, 07:46:58
מה הביאור לדבריו "שעות זמניות סותרין כל פנות הש"ס כמו שהאריכו בזה כל האחרונים בראיות ברורות"?

שם השולח: נדב תאריך: 26/12/11, 08:10:56
ע' ס' נפש חיה להרב מרגליות עמוד קנ"ו בשם מנחת אלעזר ח"א ס"ט.

את דברי התוספות רא"ש (ברכות ג. ד"ה כיון) אכן לא הבנתי.