יום חמישי, 29 בדצמבר 2011

וכן כל משימות שבישראל אין ממנים בהם אלא איש


הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם (פרק א' הלכה ה) כותב:
אין מעמידין אשה במלכות שנאמר עליך מלך ולא מלכה, וכן כל משימות שבישראל אין ממנים בהם אלא איש.
נושאי כליו של הרמב"ם כותבים שהמקור לדברי הרמב"ם הוא בספרי. אך ר' משה פיינשטיין באג"מ יו"ד ח"ב סי' מב כותב על רמב"ם זה:
ואף שלא ידוע לי בעניי מקום לדבריו, דבספרי שציין הכ"מ והרדב"ז ומ"ע לא הוזכר אלא מלך ולא מלכה אבל דין כל משימות שלא יהיו נשים לא הוזכר שם, וצריך לומר שהוא סברת עצמו...

והנה בספרי המופיע בפרוייקט השו"ת (מהדורת פינקלשטין, ניו יורק תשכ"ט, פיסקא קנז) מופיע כך:
מלך, ולא מלכה... דבר אחר שום תשים עליך מלך, מצות עשה. לא תוכל לתת עליך איש נכרי, מצות לא תעשה. איש נכרי, מיכן אמרו האיש ממנים פרנס על הציבור ואין ממנים האשה פרנסת על הצבור.

לעומת זאת, בהוצאות שונות של הספרי מופיע רק "מלך ולא מלכה". ראו כאן (קישור):האם יש דרך לדעת איזה ספרי היה בפני הרמב"ם?

2 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: קורא תאריך: 29/12/11, 18:17:06נראה לי שברגע זה ממש הוכחת איזה ספרי היה בפני הרמב"ם. כאשר הרמב"ם מחדש משהו מדעתו הוא מקפיד לומר "יראה לי", כך שככל הנראה הוא לא רואה בדבריו בהלכה זו חידוש אלא פסיקה של מקור קודם לו, ומכאן כי הוא ראה הלכה זו בספרי כפי שהוא בפנינו.

שם השולח: מישקה תאריך: 29/12/11, 20:06:19יש להעיר שגם בגירסה המצולמת כאן של הספרי, ההשמטה מורגשת כמעט מעצמה: "איש נכרי, מיכן אמרו אין ממנים פרנס על הציבור". נקודה... (ההמשך, "אשר לא אחיך הוא - כשהיה אגריפס מגיע לפסוק זה..." הוא עניין בפני עצמו. אף שמבחינת עניין הדרשה אפשר לקשר בינו לבין "איש נכרי" שמקודם, הרי שבמחינת מבנה הדרשה, הדורשת קטע אחרי קטע, ברור שזהו עניין חדש בפני עצמו).


שם השולח: מישקה תאריך: 29/12/11, 20:07:21מצד שני, גם הגירסה שציטטת ממהדורת פינקלשטיין, אינה נהירה, ראשית מפני שגם בה המילים "איש נכרי" משורבבות ללא פשר, ושנית מפני שהלימוד "מיכן אמרו האיש ממנים" וכו', היה אמור להופיע אחרי "מלך ולא מלכה", אבל בפועל הוא מופיע הרבה שורות אחר כך!
בקיצור, גם בלי לבדוק אני מנחש שיש לספרי זה עוד כמה וכמה גירסאות, ושחלקן טלאים ע"ג טלאים.

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 29/12/11, 20:42:24מישקה,
ה"איש נכרי" שמופיע לפני "מיכן אמרו" הוא דרך הדרשה. הדרשה היא מהמילה "איש" של "איש נכרי". מזה שכתוב "איש" - "מיכן אמרו האיש ממנים ולא האשה".

שם השולח: עמיחי תאריך: 29/12/11, 21:25:23אכן רבים תמהו על הרמב"ם, אך בכ"י של הספרי מן הגניזה (מנחם כהנא, קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה, עמ' 275): "איש נכרי - מיכן אמרו האיש ממנין פרנס על הציבור ואין ממנין אשה פרנסה על הציבור".

שם השולח: מישקה תאריך: 31/12/11, 17:53:55רב צעיר - תודה על התיקון.

אנונימי אמר/ה...

האם יש חרדים בימינו שתהיה להם בעיה לעבוד במקום בו המנהלת היא אישה?