יום רביעי, 26 באוקטובר 2011

הנצי"ב על מאובנים

בפרשת השבוע הקרובה, פרשת נח, מתייחס הנצי"ב (העמק דבר) לנושא מציאת מאובנים. על הפסוק "וימח את כל היקום" (בראשית ז כג) הוא כותב כך:
וימח את כל היקום - נמחו הגופות ודייק הכתוב 'אשר על פני האדמה' אבל נשתיירו כמה גופות שנפל עליהם עפר הרבה ע"י שטף המים ונשארו הגופות קיימין. והן הנה עצמות שמוצאין חופרי ארץ ומוצאין עצמות מבריות שלא נמצא עתה בעולם. ומזה שפטו הרבה שהיה לפני בריאה זו עולם אחר ואז היו בריות אחרות. ובאמת יש בבראשית רבה כמה פעמים על המקרא והנה טוב מאד מלמד שברא הקב"ה עולמות ומחריבן ואמר דין הניין לו ודין לא הניין לו... מכל מקום קשה לדעתי לומר כן שהרי מבואר בשמות רבה "'אלה תולדות השמים והארץ' מה פסל? שהיה בורא עולמות והיה מסתכל בהן ולא היו ערבים עליו ומחזירן לתהו ובהו" וא"כ לא נשתיירו מהם שריד ופליט.
אלא נראה שהעצמות האלה המה מלפני ימי המבול. ואע"ג שנמצאים באקלים שאינם חיים שם זה נעשה ע"פ ששינו את דרכם על הארץ לפני המבול והלכו למקום אחר. ומה שמוצאין בריות משונות הוא ממה שהרכיבו שני מינים שונים ונולד ע"י זה בריות משונות כמו הפרד היוצא מהרכבת סוס וגמל. והיה ההשגחה שישתיירו עצמות אלו כדי שיבא דור אחרון ויכיר סתרי הטבע וזהו כבודו ית'.
עד כמה שידוע לי בנושא זה, הבעייתיות בדברים שכותב כאן הנצי"ב זה שהמאובנים מתקופות פרה-הסטוריות שונות נמצאו במדוייק בשכבות שונות באדמה. זה כבר מקשה לומר שכל היצורים שנמצאו חיו לפני המבול. בייחוד הדבר קשה שלא נמצאו מאובני אדם כמו שנמצאו מאובני דינוזרים.

3 תגובות:

דוד אמר/ה...

אתה חי בביתך ביחד עם אריות ונמרים? למה שמאובני אדם ימצאו באותה שכבה עם מאובני דינוזאור? הרי מדובר באיזור מחיה שונים: אדם לא חי לצד טי-רקס, בדיוק כמו שאתה לא חי לצד אריה רעב...
מוצאים באדמה בדיוק מה שהיינו מצפים לאור המסורת המקראית על המבול: מאובנים בכל רחבי העולם שהם תוצר של קטסטרופה, ואזורי קבורתם הם לפי אזורי מחייה אקולוגיים: שוכני ים עם שוכני ים, אדם עם אדם וכו'. ואם כי לפעמים יש יוצאים מן הכלל (=אנומלים), הרי שסוף כל סוף מדובר בקטסטרופה, ודבר כזה בהחלט מצופה...

RavTzair אמר/ה...

אתה הבנת את מה שכתבת?
סוגי המאובנים האחרים לא נמצאו במקומות שונים בעולם, אלא באותם מקומות ותמיד מאובנים מסוג א' נמצאו בשכבות מסוג א' ומאובנים מסוג ב' נמצאו בשכבות מסוג ב'.

דוד אמר/ה...

השאלה היא אם אתה הבנת? כי לא משמע כך...
תבין, הסדר של השכבות הוא לפי אזורי מחיה, כלומר: אוכלוסיית שוכני הים נמצאת במקום הכי נמוך - לכן שם אמורים להימצא השרידים המאובנים שלהם, ולכן אין דבר כזה "המפץ הקמבריוני", אלא יש את חיות ים שמנהלים את חייהם באזורי מחייה מסויימים, ובעת קטסטרופה זריזה הם נקברים ביחד, ואין שום סיבה בעולם למצוא שם עצמות אדם או שפן - כי מדובר באזורי מחיה שונים, בדיוק כמו שאם היתה היום רעידת אדמה בתוך הים והיו נקברים אלפי דגים, לא היית מצפה למצוא שם מאובני אדם או שפן - כי זה לא איזור המחייה שלהם!

יותר גבוה נמצאים האוכלוסיה של הזוחלים הנמצאים באיזור המחייה בין הים ליבשה...יותר גבוה הבעלי חיים היבשתיים השונים...והכי גבוה נמצא את האדם...

כמו"כ הרבה פעמים לא מדובר בעניין של גובה אלא של תיארוך שכבות ע"פ ממצאי מאובנים המתאפיינים בכשל סיבתי: המאובן מעיד על גיל השכבה, כך שברגע שתמצא דינוזאור השכבה אוטומטית תקוטלג כבת 60-70 מיליוני שנים (אם לא יותר...), וזאת למרות שאין שום סיבה לחשוב כך, אלא מדובר בשכבה עם שלדים של דינוזאורים, שהתאבנו כתוצאה מתהליך קטסטרופי זריז, וזה המבול כמובן...