יום חמישי, 7 ביולי 2011

מסורת של התנהגות

בספר "דברי הרב" שכתב הרב צבי (הרשל) שכטר על רבו הג"ר יוסף דב הלוי סולובייצ'יק הוא מביא בין היתר דברים של הרב על מספר משניות מהפרק הראשון באבות. להלן הדברים על משנת "על שלשה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים", הרב ביאר את "על העבודה" (עמ' קו):
עיין ביאור רבינו יונה שבזמן הזה עבודה קאי על התפילה. ואף דרוב הראשונים סוברים שהתפילה אינה אלא מדרבנן, ולכאורה טפי היה לנו לומר שהעולם קיים על מצוות אחרות החשובות ביותר, מכל מקום נראה דנהי (=שאמנם) דחובת התפילה אינה אלא מדרבנן, וזה רק נוגע לקביעות חומרותו כלפי מצוות אחרות. אולם במסורת של התנהגות, פשיטא שתפילה יותר חשובה משופר וציצית ושאר מצוות, שהם רק מעשה מצוה בעלמא, משא"כ תפילה שהיא דיבור וקשר בין האדם להקב"ה, ומצוות הללו המוזכרות במשנה יש להן חשיבות אכזיסטנציאלית, דדברי שיח של האדם עם קונו היינו ההרגש הדתי הכי חשוב.

יש כאן הבחנה מעניינת ביותר המדרגת את המצוות לא כפי דרגתם או חומרתם ההלכתית, אלא לפי ה"מסורת של ההתנהגות". במבט ראשון היינו מצפים שיהיה התאמה בין שני הדברים, אך מכאן די ברור שלא תמיד ההתאמה קיימת.

2 תגובות:

אמונה והגיון אמר/ה...

שם השולח: יצחק תאריך: 07/07/11, 23:59:31
כל הספרים האלה של הרב שכטר הם פשוט חילול כבודו של הרב ז"ל. זה פשוט נורא האופן שבו הוא מביא מדבריו.

שם השולח: נתנאל תאריך: 08/07/11, 06:38:17
נדמה לי שהגרי"ד הולך בשיטת בריסק שמשמעה לתת דגש חזק על שיטת הרמב"ם, שסובר הרי שעצם התפילה (כלומר, תפילה אחת ביום) היא חובה מהתורה. יכול להיות שזה גם מה שעומד ביסוד דברים אלו.

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 08/07/11, 07:26:08
יצחק,
מצטער להרוס לך, אבל את הקטע הזה לא כתב הרב שכטר, אלא תלמיד אחר של הרב והוא פורסם כבר בחיי הרב.
בכל הקשור לפרסום דבריו/כתביו של הרב סולובייצ'יק יש בעיה. הרב כתב ודיבר בשפה שקשה מאד לקרוא. בגלל זה אני מעדיף את השפה הישיבתית של הרב שכטר עפ"י פרסום הדברים כפי שהרב כתב לעצמו אותם (כפי שמתפרסמים ע"י "אוצר הרב" לדוגמא) - לדעתי הם פחות קריאים ופחות נגישים.

נתנאל,
חשבתי בכיוון שלך, אבל זה שהוא מדגיש דווקא את שיטות הראשונים האחרות לכאורה מראה לא כך.

שם השולח: מישקה תאריך: 09/07/11, 19:56:57
מה יש, יצחק, יש צדדים של הרב סולובייצ'יק שאתה לא רוצה לדעת?

שם השולח: אריה תאריך: 10/07/11, 10:06:10
הרי משנה מפורשת שאם יש מקום שיודעים ברכות ומקום שיודעים תקיעות הולכים למקום שתוקעים.

אמונה והגיון אמר/ה...

ום שיודעים תקיעות הולכים למקום שתוקעים.

שם השולח: Moshe תאריך: 10/07/11, 15:03:54
I cant write in hebre so I am writing in english....

See likutai torah from baal hatanya - balak
on the pasuk - lo hibit avon beya'akov, very similar idea. Tefilla is compared to the"chut hashidra" that although is very important and supports the whole body , is not enumerated in the mishna as one of the 248 limbs.......