יום שבת, 2 באוקטובר 2010

הלכה - תשובה לפי השואל

הזדמן לי במהלך חול המועד לדון עם אחד מהאושפיזין בסוכתי אודות פסיקת הלכה עפ"י השואל, כאשר ברור שההלכה היבשה אומרת שיש לעשות א' אך לשואל העומד בפני הפוסק צריך לפסוק ב' (כתבתי על זה גם כאן וכאן ויותר באריכות כאן).
כמעט באותו יום נתקלתי באגרת הבאה של הרבי מליובביץ' זצ"ל בעניין דילוג על הקורבנות למאחרים (קישור - ההדגשות שלי):
בנוגע לשאלתו שיש נערים המאחרים שאם לא יאמרו להם לדלג הסדר שקודם הודו, אזי לא יוכלו להתפלל בצבור ואיך להתנהג בזה.
הנה ידוע מרז"ל איזהו חכם הרואה את הנולד, והוא שייך בכל ענין וענין במילא גם בנדון זה, ואף שהדין (בס' שערי תפלה לר' יעקב רקח הביא צא דעות שס"ל כן) ברור שמדלגים, אבל יש לראות את הנולד ובמשך זמן קצר, וכבר ראינו זה במוחש שההיתר לדלג מביא תומ"י להעדר חשיבות ענין התפלה, ותחלה מדלגין על הסדר שקודם התפלה דהודו, ואח"כ פסוד"ז ואח"כ וכו' ובפרט בשאלתו שהוא בנוגע לנערים וכו'. ובמילא בהנוגע לפועל, הנה אף שא"א לפסוק ובפרסום נגד הדין, אבל יש לצדד בכל האפשרי והאופנים שגם לא ידעו מההיתר לדלג, והוא ע"ד מאמר רז"ל אמרה תורה חלל שבת אחת כדי שישמור אחר שבתות הרבה (שבת קנא, ב). ומכש"כ בנדו"ד שב' הדברים הם באיש א'.

אין תגובות: