יום רביעי, 22 באוקטובר 2008

יצא לאור: המעיין, תשרי תשס"ט


תגובות והערות:
 
טרם קראתי את כל המאמרים אך אני בהחלט יכול בשלב ראשון להמליץ לקרוא את דברי הרב גדעון פרל על הג"ר אברהם שפירא זצ"ל ואת סיכום הפגישה עם הג"ר שלמה זלמן אוירבך זצ"ל על ההכנות לשמיטה תשמ"ז עם קביעתו "שאולי היה עדיף לומר 'פוקו וזרעו', יותר מאשר להתבסס על היתר כזה של מכירה, אך ברור שלמעשה איש לא יתיר כדבר הזה". אני מניח שרבים מהקוראים ימצאו עניין רב גם במכתבו של הרב גדליה אייזמן לרב צבי יהודה הכהן קוק בנוגע לספר אורות התשובה.
למי שלא מכיר את גליונות "המעיין", יש לדעת שאחד הפנינים הגדולים של גליונות אלו זה הטור הקבוע של הרב יואל קטן "נתקבלו במערכת". בטורים אלו הרב קטן סוקר בקצרה אך ביסודיות ספרים רבים שהגיעו למערכת כתב העת. חבל שלפעמים חלק מהספרים כבר נחשבים לישנים עד שהם מקבלים התייחסות (לדוגמא: בגליון זה יש סקירה של מספר ספרים על השמיטה שראו אור בתחילת השמיטה ועתה ספק אם יעניינו מישהו עד ערב השמיטה הבאה), אך בכל זאת הסקירות יפות ומועילות מאד.

אין תגובות: