יום רביעי, 15 באוקטובר 2008

העושה סוכתו בראש הספינה

משנה מסכת סוכה פרק ב משנה ג
העושה סוכתו בראש העגלה, או בראש הספינה כשרה, ועולין לה ביום טוב

גמרא מסכת סוכה דף כג ע"א
העושה סוכתו בראש הספינה: רבן גמליאל פוסל ורבי עקיבא מכשיר. מעשה ברבן גמליאל ורבי עקיבא שהיו באין בספינה, עמד רבי עקיבא ועשה סוכה בראש הספינה. למחרת נשבה רוח ועקרתה. אמר לו רבן גמליאל: עקיבא, היכן סוכתך?

תמונה שצולמה היום במרינה בהרצליה:

קצת יותר מקרוב:


חג שמח! וכפי שנוהג ידי"נ ר' אוריאל פרנק נר"ו לכתוב: נקווה שבמהרה נזכה "לחגוג" במשמע המקורי של המילה.

אין תגובות: