יום רביעי, 16 בפברואר 2011

מצוות מחיית זרעו של עמלק - עוד על שיטת הרב סולובייצ'יק

ראו גם: מצוות מחיית זרעו של עמלק - חלק ב'

א. בימים האחרונים הגיע לידי הספר החדש "דברי הרב" של הג"ר צבי (הרשל) שכטר. בספר מופיע עוד ציטוט בנושא של שיטת הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק בזיהוי עמלק, מתוך דרשה שנשא הרב לרגל יום העצמאות תשכ"ח (דברי הרב, עמ' קסג):
והנה בכל דור יש עמלק, לפנים היה מלכות רומי, ואח"כ הכנסיה הקתולית, ואח"כ הנאצים וכיום (שנת תשכ"ח) רוסיא ומקצת הערבים. ולגבי רוסיה - כן מוכרח הדבר להיות - שהרי מדינה שיסודה בכפירה ואי-אמונה, בעל כרחה שונאה היא לכלל ישראל שנתנו לעולם את התנ"ך ואת השמע ישראל. וההוכחה החותכת שהתנגדותה של רוסיה לארף ישראל איננה רק מטעמים פוליטיים היא שנאתם הבוערת לכלל ישראל.

ב. לפני כמה ימים כתב לי ידיד תלמיד חכם, הבקי מאד בכתבי הרב סולובייצ'יק, את הדברים הבאים:
אני רוצה לחדד את שיטת הרב סולובייצ'יק. כמעט כולם טועים בהבנת דבריו. הוא לא אמר שיש בימיו מצווה להרוג כל גרמני, "מעולל ועד יונק". הוא אמר שיש במצוות מחיית עמלק שתי בחינות: הריגת כל יחיד, וכן מלחמה לאומית. המצווה לדורות על כל אויב שקם להשמידנו היא רק הבחינה השנייה - מצוות מלחמה לאומית נגדו. ומפשט דבריו עולה שבזה אין גדר של "מעולל ועד יונק", אלא רק מקור לחובת מלחמה. באחד המקורות לדבריו הוא כותב שאולי משם למד הרמב"ם על מצוות מלחמה ל"עזרת ישראל מיד צר" - שאין לה מקור בגמרא: כל "צר" שבא להילחם עמנו הוא בחינת "עמלק" מצד זה של חובה להילחם בו. ושוב, סמי מכאן כל חובת השמדה אישית.

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: מישקה תאריך: 16/02/11, 23:16:22נו, אז בימינו היו מוציאים צו מעצר... לרב סולובייצ'יק!

שם השולח: אלחנן תאריך: 17/02/11, 06:38:15איני יודע מדוע ידידך סבור ש'כמעט כולם' טועים. הדברים מוכיחים בעליל שאלו דברי דרוש, שלכל היותר יכולים להוות אסמכתא בעלמא להלכה קיימת. אין בהם דבר מעבר להדגשת החובה להיאבק (אפילו לא להילחם פיזית) באויבי ישראל למיניהם. אגב המילה לאומית לא מדויקת בהקשר הזה - לא לגבי הכנסיה הקתולית, ולא לגבי 'מקצת הערבים'.