יום שני, 7 ביולי 2008

עוד על פסק הדין בענייני גיורי הרב דרוקמן - הרב מלמד והרב הנקין

על אף שעברו יותר מחדשיים מאז שהתפרסם פסק הדין השערורייתי שכתב ההרכב של הרב שרמן על גיורי בית דינו של הרב חיים דרוקמן, ממשיכים להתפרסם בעיתונות הדתית מאמרים ותגובות על פסק הדין.
בשבועות האחרונים בטורו של הרב אליעזר מלמד בעיתון בשבע מספר טורים בנושא הגיור בכלל ובנושא הגיורים הספציפיים הללו בפרט. לאחר האריכות ההלכתית הרב מלמד מעלה את הניתוח המעניין הבא (לינק):
קשה להבין כיצד טעו אותם הדיינים שהגדירו את הרבנים מבתי הדין לגיור כרשעים.
כפי הנראה, במשך שנים רבות התרגלו בעבירה חמורה זו של ביזוי תלמידי חכמים מהציבור הדתי לאומי, עד שנעשה להם הדבר כמותר ומוסכם, וקל היה בעיניהם להגדירם כרשעים. ואף שמן הסתם רצו לכוון בפסק דין זה לאמת, ואולי אף ידעו שישלמו על כך מחיר אישי - מכל מקום, עוון הזלזול הישן עמד בעוכריהם להכשילם.

בעיתון הצופה-מקור ראשון פרסם בשבוע שעבר הרב יהודה הרצל הנקין, בעמ"ח שו"ת בני בנים, גם כן טור תגובה לפסק הדין. הטור כולו הוא מעניין מאד, ואני חושב שהשורות הבאות הן התמצית של דבריו (לינק):
אמנם יש לחלק בין שני מצבים: האחד - מצב שלא היתה שום קבלת מצוות בגיור, כי בית דין דילגו על שלב זה. באופן זה פירש הב"ח בדעת הרמב"ם שבכל זאת מועיל הגיור. אך דעה זו לא הובאה בשו"ע, והתוספות והרא"ש חולקים עליה (וכמו שכתב גם הב"ח). השני - מצב שתהליך הגיור אכן כלל קבלת מצוות בפה, אך רק מן השפה ולחוץ, בלא כוונת הלב. באופן שני זה אינו מפורש בראשונים ובשולחן ערוך שהגיור בטל, וכדברי הגר"א בנדון, וכזה הוא במכילתא הנ"ל.
[...]
אך אינני צריך להכריע הלכה בשאלה זו, האם השינוי בנסיבות מצדיק שינוי בגישה לגיורים, ועל פי מקצת מגדולי הפוסקים. כי בפסיקתו בא הרב שרמן לפסול את הרב דרוקמן לעדות ולדיינות על ידי הפיכתו לרשע ואפיקורס ח"ו, ובכך לבטל את גיוריו מן הסיבה הטכנית-הלכתית של היעדר בית דין כשר בשעת גיור. ואולם קשה מאד לפסול תלמיד חכם לעדות ולדיינות. בחושן משפט (סימן ל"ד סעיף י"ז) נפסק שכל תלמיד חכם הוא בחזקת כשר עד שייפסל, כלומר פסילה ודאית ולא מספק. והוא קל וחומר מסעיף כ"ג שם (בהג"ה), הדן בסתם בני אדם: "ואפילו פסול מן התורה, אין לפסלו אלא בודאי אבל לא מספק".

כנראה שהרב שרמן הצליח להכעיס מספיק אנשים בפסק דין זה, כי מספר "נשמות טובות" דאגו להדליף לעיתונות תלונה שהוגשה לרב עמאר ע"י הדיין הרב ציון בוארון. בידיעה שהתפרסמה היום ע"י העיתונאי אבישי בן-חיים באתר האינטרנט של מעריב (לינק), מובא שבתיק של מסורבת גט הרב שרמן נטל את התיק לידיו על אף שתיק זה לא יועד אליו ופסיקתו בתיק היא תמוהה, לדעת המתלונן, ויש בה חשש למשוא פנים.
על אף שיש בתלונה זו מספר אלמנטים מאד מוכרים מהמקרה של פסק הדין נגד הרב דרוקמן, אינני מאמין שיצא משהו מהתלונה הזו, וכנראה שהיא הגיעה לידיעת הציבור רק בגלל שזה מאד פופולרי היום לבקש לפגוע ברב שרמן. ימים יגידו.

אין תגובות: