יום ראשון, 20 בנובמבר 2016

לגו בשבת ושינוי ההלכה

כשיצאה לאור המהדורה החדשה של "שמירת שבת כהלכתה" ערכו כמה יהודים טובים השוואה בינה לבין המהדורה הישנה יותר (ראו כאן לדוגמא). השבת נתקלתי באחד השינויים האמורים. כשזה מופיע בתוך רשימה לא מבינים עד כמה השינוי הוא מוזר ומתמיהה. 

בפרק ט"ז העוסק במשחקי ילדים בשבת, כותב השש"כ את הדברים הבאים בסעיף יח:


למי שאינו יודע מהם "אבני פלא", לשמחתנו גוגל בא לעזרה:
מקור: אתר נוסטלגיה אונליין
בעקבות דבריו של שמירת שבת כהלכתה כתבו מחברים אחרים להתיר לשחק במשחק הלגו (LEGO) בשבת. הנה לדוגמא מתוך הרחבות לפניני-הלכה שבת:


וכך גם הביא הרב עובדיה יוסף בשו"ת יחוה דעת חלק ב סימן נה:
שאלה: האם מותר להרשות לבניו הקטנים שלא הגיעו למצות, לשחק בשבת באבני פלא, באופן שמחברים אותן זו בזו, ועושים צורת בנין או מגדל וכדומה, וחוזרים ומפרקים אותן בשבת?
...
והוא הדין לנידון שלנו. וכן כתב בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק טו אות יד), להתיר בזה, בשם ידידנו הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך שליט"א, על פי המבואר בשלחן ערוך (/או"ח/ סימן שיד סעיף א), שאין דין בנין וסתירה בכלים. 

ואולי יטען מישהו, שהגם שלעין זה לא נראה, בכל זאת יש הבדל בדין בין לגו לבין אבני-פלא, הנה דברים שכותב הרב עובדיה יוסף בשו"ת יביע אומר (חלק ז - אורח חיים סימן לט ד"ה ד) ומה) כנגד מחבר ספר קצות השבת:
ומה שכתב (בפרק ח סעיף יא) שאסור להרכיב "לגו" וכו', בשו"ת יחוה דעת ח"ב (סימן נה) העלתי שמותר לתת לקטן "אבני פלא" וכיו"ב לשחק בהם להרכיבם ולפרקם. וכן ראיתי הלום בשו"ת מחזה אליהו (סימן סט) שהעלה להתיר לתת לילדים משחק "לגו", או "אבני פלא", ואין בזה חשש לדינא. ע"ש. 
ואף הג"ר שלמה זלמן אוירבך עצמו כתב בנושא "לגו" להתיר:והנה, במהדורה החדשה של שמירת שבת כהלכתה השתנתה ההלכה הזו:

לאחר ששש"כ כותב ש"אין למנוע מן הילדים לבנות בקוביות ובאבני-פלא" הוא מוסיף במהדורה הזאת "ולכן אין לשחק ולבנות באבני לגו או בחלקי קליקס וכדומה"! הדבר נראה פשוט חסר פשר!

עדכון: 
בעקבות הערות של חברים נראה שאכן יש הבדל עקרוני בין אבני-פלא לבין לגו. אבני פלא אינם יכולים להישאר מחובר למשך זמן ארוך, ואלו לגו יישאר מחובר כל עוד לא יפרקו אותו. כך שיש הגיון וטעם בדברי השש"כ.
נשאר אם כן לעיין האם דבריו של הרב נויבירט, מחבר השש"כ, משקפים את דעתו של הרב שלמה זלמן אוירבך או לא? המכתב המובא לעיל שכתב הגרש"ז אוירבך נושא את הכותרת "הרכבת אבני פלא (לגו) בשבת", אך יתכן וזה תוספת של העורך ולא כוונתו של הגרש"ז שאולי דבר רק על אבני פלא ולא על לגו.
מה שנראה ברור הוא שבתשובת יביע אומר שהבאתי לעיל אין חילוק בין אבני-פלא לבין לגו. 

2 תגובות:

שלמה אמר/ה...

לא יודע מי הוסיף את זה.
אני כן יודע שבנו של הרב נויבירט זצ"ל הוסיף דברים (לפחות בהערות) שלא היו על דעתו של אביו או של הגרש"ז. ולכן יש ישיבות חרדיות שלא משתמשות במהדורה החדשה של פלדהיים. ראש הכולל שלי הראה לי הערה מפורשת שלא מתיישבת עם דעת הגרש"ז

יואל אמר/ה...

יישר כוח על הפוסטים התכופים לאחרונה, כרגיל, מעניין.

לא מקבל את העדכון.
אבני פלא כפי שהבינו מאז ומתמיד הם אבני הלגו הגדולות המכונות גם מגה בלוקס והקדימו מעט את אבני הלגו הקטנות. במובן מסוים החיבור של אבני הלגו הקטנות הוא מעט חזק יותר, כנראה עקב גודלם ואיכותם, אבל בוודאי עומדים אף הם לפרק ולהרכיב ובוודאי לא יעמדו בפני אח בן שנתיים סורר.
יש גם להדגיש שאופי המשחק איננו שונה בין השניים ובשניהם תדירות דומה של הרכבות שיעמדו לפעמים לזמן מה לאחר הרכבתם.
מכאן ועד להבדיל בין השניים הלכתית בהיתר משחק לילדים - הדרך ארוכה בעיניי.