יום רביעי, 16 בדצמבר 2015

חוברת חותם למשפט

בשבוע האחרון נחשפתי לחוברת מאמרים "חותם למשפט" הדן בנושאים שונים הקשורים לדין תורה בימינו:


על פי הנאמר בדברי העורך מטרת החוברת היא:
לברר את הסוגיות העולות במפגש בין עולם התורה למערכת המשפט הישראלית ולהעלות על סדר היום את הדיון על מקומו של המשפט העברי ומעמדו של בית הדין הרבני במדינת ישראל. 
להלן כמה הערות קצרות לחלק מהמאמרים בחוברת.

מאמר שהפתיע אותי במיוחד זה מאמר הדן בנושא "היכולת לאכוף את חוקי התורה בהדרגה". מאמר זה נמצא במחצית השניה של החוברת בקבוצת מאמרים הדנים ב"משפט ההלכה בזמן הזה".
לדעת המחבר ישנם שלושה שיקולים להימנע מאכיפת חוקי התורה:
א. הפרה המונית של החוק, שלמעשה הופכת את האכיפה לחסרת תועלת.
ב. חוסר יכולת של השלטון לאכוף את החוק, בגלל חולשתו.
ג. כאשר אכיפת החוק תגרום לעוול במקרה מסוים (כדוגמת מעשה האשה החכמה מתקוע ודוד).

מסתבר שלדעת המחבר אין שום משמעות למשטר הדמוקרטי ועקרון חופש הדת. אך אם כך, האם "היכולת לאכוף את חוקי התורה בהדרגה" זו הבעיה שצריכה להעסיק אותנו? האם כבר יש הסכמה על שיטת המשטר הרצויה בעיני פורום חותם? האם פורום חותם תומך במשטר עריץ רק כשלדעות שהוא מסכים להם יהיה רוב בעם, או שהם תומכים במשטר כזה גם כשדעותיהם נמצאים במיעוט?

מאמר נוסף בקובץ הוא של הרב רצון ערוסי הדן בנושא "האשה כבעלת דין במשפט התורה". המאמר דן בשני נושאים בהם נשים כביכול מופלות לטובה בבית הדין. זאת, בשל הדאגה לצניעותה.
שני הנושאים הם:
א. זכות קדימה לדין תורה בו אחד המתדיינים היא אשה.
ב. שחרור האשה מחובת הופעה בבית הדין.

הרב ערוסי מראה מספרות הגאונים והראשונים שהמנהג היה שנשים שביום יום אינן נושאות ונותנות עם גברים פטורות מלהגיע לבית הדין ובית הדין שולח אליהן שליחים ופקידים כדי לשמוע את הצד שלהן וכדי לחייב אותם שבועה במידת הצורך.

גם לאור קריאת מאמר זה, לא ברור האם וכיצד המחבר מעוניין לפעול למימוש רעיונות אלה ב"משפט ההלכה בזמן הזה". האם לגבי כל אשה הנתבעת בבית הדין בית הדין יברר תחילה אם מדובר באשה ש"כל כבודה בת מלך פנימה" או שמדובר באשה שמשאה ומתנה עם בני המין השני ועל פי זה יקבעו את אופי הדיון? האם בתי הדין של הרב ערוסי פועלים כך היום?

מאמר נוסף שאני מוצא לנכון להעיר עליו זה מאמר הדן בנושא "הסתמכות על אומדן דעת במשפט העברי". מדובר על מאמר למדני המביא את השיטות השונות בהסתמכות על אומדנא. מוזר בעיני שהמחבר כלל לא מזכיר את עבודתו המקיפה של מו"ר הרב יהושע בן-מאיר בנושא זה.

בסוף החוברת מתפרסם דף העמדה של פורום חותם בנושא בחירת דיינים כהלכה. בדף העמדה יש סעיף מעניין:
ניתן לתת משקל מסוים למוצא עדתו של הדיין (ספרדי/אשכנזי) שכן על פי רוב הדבר משליך גם על צורת הפסיקה של הדיין, ועל הבקיאות שלו במקורות הפסיקה התואמות את עדתו. 
חשבתי שזה מאד מעניין שחברי המכונים המשתתפים בפורום חותם למעשה כותבים כאן כי הם אינם בקיאים מספיק במקורות התואמות את עדתם. קשה לי להאמין שזה נכון, קושי נוסף שהיה לי עם המשפט הזה הוא שישנן עוד חלוקות שניתן להציע המשליכות אף הן על צורת הפסיקה של הדיין. לדוגמא: היותו של הדיין אקדמאי. אולי אפילו נלך עוד צעד ונציע שימונו גם דיינים שאינם בוגרי כולל לדיינות, אלא בוגרי הפקולטות למשפטים עם התמחות מיוחדת במשפט עברי. ללא ספק זה רקע שישליך על צורת הפסיקה.
והס מלהזכיר את האפשרות שיהיו נציגות מהמחצית הנקבית של האוכלוסיה. הגם שיש להניח שגם מין הדיין משליך על צורת הפסיקה שלו/ה...


5 תגובות:

טוביה בר אילן אמר/ה...

לא הבנתי את כוונתך

לכאורה אין קשר הכרחי בין 'שיטת המשטר' (במובן של דמוקרטיה או מלוכה) ובין זכויות וחופשים.

ביחס ל'חופש הדת' - האם אתה מתכוון שגם אם במדינה יהיו 90% דתיים יהיה 'חופש דת'?

וראה כאן בספרו של אאמו"ר שליט"א: http://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=53343&st=&pgnum=107 והלאה

RavTzair אמר/ה...

אין דבר כזה דמוקרטיה בלי מניעת עריצות הרוב ודאגה לזכויות המיעוט. חופש דת זה זכות יסוד בכל משטר דמוקרטי.

טוביה בר אילן אמר/ה...

טענתי היא, שגם אם פורום 'חותם' לא מכריע בייחס לשיטת השלטון הרצויה מבחינת נציגות הציבור כלומר, האם הנציגות נקבעת על ידי בחירות, על ידי זקני העם, על ידי הנביא וכדו', הוא יכול להכריע ביחס של התורה לחופש הדת.

לא הבנתי, האם לשיטתך, במדינת המשיח יתקיים 'חופש דת'.

RavTzair אמר/ה...

הוא גם יכול להכריע בנושא ניהול בתי הדין על המאדים. זה לא מפריע לי. אבל אין שום קשר בין הדיון הזה לבין "משפט התורה בזמן הזה". בזמן הזה פורום חותם מתפקד במדינת ישראל שעל מגילת העצמאות שלה חרות עקרון חופש הדת. אם פורום חותם מתכננים להקים מדינה אחרת, כדאי שיצהירו על כך בפירוש. וכאמור לדעתי יש נושאים יותר חיוניים לדון בהם ביחס למדינת חותם מאשר האפשרות לאכוף את דיני התורה.
באשר לשאלתך על ימות המשיח, עפ"י דברי הרמב"ם לא יהיה צורך בחופש דת "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה'". עד אז אני מאמין ומקוה שיהיה במדינה היהודית חופש דת, כפי שהיהודים בארצות הגולה מאמינים ומקוים שמקומות מגוריהם יעניקו להם חופש דת.

טוביה בר אילן אמר/ה...

יש כאן שתי שאלות נפרדות.
א. האם הדיון הזה רלבנטי - בודאי שכן. אתה מציג שני קטבים - 'חופש הדת' מול 'אהפוך אל עמים שפה ברורה'. יש הרבה מרחב בין קטבים אלו ובהחלט אפשר לדון על התקדמות בכל מיני גוונים (אפילו אמנת 'גביזון מידן' מצמצמת במידה מסוימת את 'חופש הדת')
ב. עד כמה הדיון הזה חיוני - יתכן שיש נושאים חיוניים יותר, וגם פורום 'חותם' עוסק בנושאים נוספים מלבד הנושא הזה. אם אתה חושב על נושאים חיוניים יותר העומדים על הפרק ושחסרה בהם עמדה הלכתית ברורה - אתה מוזמן לפנות אליהם