יום שני, 29 ביולי 2013

התולעים בדגים והמדענים המשקרים

לפני כמה ימים כתבנו אודות חילופי מכתבים שהתפרסמו לאחרונה בקובץ "בית אהרן וישראל" בעניין הריגת כינה בשבת. אחד הקוראים, אלי, הגיב שם ושלח לי קובץ של "בית אהרן וישראל" מלפני כ15 שנה, גליון שבט-אדר תשנ"ח, ובו התפרסם מאמר בנושא תולעים בדגים.
כפי שכתב שם אלי בתגובות, יש דמיון מסוים בין הנושאים. שכן, חז"ל כנראה סברו שהכינה נוצרת מזיעה ולא פרה ורבה מביצים כפי שאנו יודעים היום. באותו אופן, חז"ל סברו שהתולעים בדגים נוצרים שם מעצמם ואינם מביצים.
הנה המאמר המדובר:

המחבר עומד על כך שלא ייתכן שחז"ל לא תארו נכון את מה שקורה בטבע, וללא ספק חכמי הטבע טועים. הנה ציטוטים נבחרים מדבריו:
אלא שהחוקרים חכמי המדע דעתם שהשרצים נכנסים למעיים ומשם יוצאים ונכנסים לתוך בשר הדג וא"א לראותן מחמת קטנן. מלבד שאין ידיעתם בהחלט ובבירור, רק כפי השערתם, שעיקר הסכמתם שכן הוא מטעם שהם סוברים שא"א להווצר שום רמש או בעל חי מעולם רק ע"י פו"ר, וא"כ לפי דרכם והבנתם מוכרח שהיה תולעת רק מכח המוליד, וממילא מהיכן נמצאים תולעים בתוך הבשר, לכן לדעתם ודאי שבאו מן החוץ.
...
ולפי דעת החוקרים ממשיכי היסוד הנ"ל שאין התולעים באים אלא מבחוץ, ואין מאמינים בהשי"ת שברא יש מאין, וא"כ מה שייך לדון בדבריהם, ובודאי אם היו מאמינים שיש תולעים מן רקב, היה אפשר להם להבין סיבת התולעים הנמצאים בתוך הבשר, רק אחר שהם מכחישים זאת ע"כ צריך לחפש סברות לפי סכלותם מהיכן באו התולעים, ועי"ז באו למסקנה נגד דברי חז"ל...
ועוד דלא שייך לומר שנשתנו עתה הטבעיים, כי הטבע כבר הוא בעולם רק שנשתנה המדע והידיעה אצל חכמי אומות העולם, אכן לנו יש תורה הק' שקבלנוה לפני למעלה משלשת אלפים שנה המקובלת למשה מסיני ולא נשתנה מעולם.
...
ואין מקום להחמיר שלא לאכול דגים אלו, משום שעי"ז תהיה פגיעה בכבוד חז"ל, וצריכים להראות שאין התחשבות בדברי חוקרי וחכמי אומות העולם אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר. 
מעניין אם הכותב משתמש בתרופות מודרניות, או רק מאלו המוזכרים בגמרא...

באותו גליון, אגב, התפרסם גם המכתב הבא שבא להתיר את התולעים משום שהם אינם נראים לעין, אך מעדיף להחמיר ולהתיר רק כשהם טחונים.
תגובה 1:

נתנאל אמר/ה...

הרב הכותב הינו בעל המחבר של סדרי הספרים 'נטעי גבריאל', ובאופן דומה לדברים שהבאת, ניתן למצוא שם דוגמאות רבות לקו חשיבה שנתפס על ידינו כאבסרודי, אבל כנראה שישנם מקומות בהם קו החשיבה הזה הינו ה־Mainstream.

מכיר מעביר שיעור שהביא פנינים מהחיבור בתור 'מילתא דבדיחותא', במהלך שיעוריו.