יום חמישי, 2 במאי 2013

קוממיות לארצינו וקוממיות בארצנו

כהמשך לרשימה הקודמת שעסקה בשינוי נוסח ספירת העומר שלח לי ר' אוריאל פרנק את המקור הבא, מתוך הקובץ "נחשוני החולה - תולדות יסוד המעלה ומייסדיה" (ירושלים תשי"ח) עמ 180-181:
את רעיון העבודה החדיר גם לתוך התפלה, כמתכוון על ידי כך להמריץ, כביכול, את מחזור הדם שבה, שנתרופף במשך דורות של ניתוק מהטבע. אף השתדל באמצעות הדרוש להכניס לתוך התפלה רעיונות חדשים, מכוונים לתנועת ישוב א"י ולחובת העבודה. ואם בזמן הראשון היו חידושיו היישוביים בענייני דת ידועים רק למקורביו, הנה בא מעשה בשנת תרע"ג וגלה את 'מהפכונותו' ברבים ובראש וראשונה בפני אדירי התורה וההוראה בארץ. אותה שנה ערכה משלחת של גדולי רבני הארץ, הרב זוננפלד, הרב קוק הרב חרל"פ והרב הורביץ ביקור בגליל לשם תיקון מצב הדת בין תושביהן. יום אחד סרו גם ליסוד המעלה. סודרה להם סעודה בביתו של ר' ישראל אשכנזי ובין הקרואים גם ר' פישל סלומון... והנה כלתה הסעודה, והתחילו בברכת המזון... ופתאום שוב נשמע קולו המפורש של ר' פישל: 'הָרַחֲמָן, הוּא... יוֹלִיכֵנוּ קוֹמְמִיּוּת בְּאַרְצֵנוּ' – 'לְאַרְצֵנוּ' העירו שוב הרב זוננפלד, והפעם כבר בהקפדה יתרה. סיים את ברכת המזון והמשיך: 'מה ראה כ[בודו] לשנות מהנוסח שקבעו קדמונינו, שמפיהם אנו חיים ובכבודם אנו חייבים?' 'רבי - השיבו שוב ר' פישל - הרינו כבר בארצנו ושוב איננו מוּלכים לשם, אלא מתהלכים כבר בתוכה ודורכים על אדמתה. יאמרו לְאַרְצֵנוּ אלה השרויים עדיין בגלות, או הנמצאים בדרך ארצה'. לבסוף אחרי הערות ודיונים מצדדים שונים, נתברר, לחדוות נצחונו של ר' פישל, שגם המהר"ם חביב ור' חיים אבולעפיה מטבריה היו בעצמם נוהגים ככה וגם מדגישים בפירוש, שכך חייב לנהוג כל הדר בא"י!

5 תגובות:

אבי אמר/ה...

כך כתב גם הרב מאיר מאזוז בסידורו.

ב אמר/ה...

הדיון על השינוי זניח, בסידרת הרחמנים מלאחר אל יחסרנו אין כלל גדר ברכה, הגר"א לא אמרם וההולכים בשיטתו גם היום לא אומרים.

RavTzair אמר/ה...

אתה כנראה צודק, אלא שאני הבנתי שברור שגם בתוך התפלה "והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו" זה ברור שהוא משנה גם.
אם אתה לא הבנת כך, אולי אני טועה.
אני אסתכל בעז"ה בסידור אליו מפנה אבי ("איש מצליח", כן?) ונראה היכן הוא שינה.

אבי אמר/ה...

ה"איש מצליח" שינה רק בהרחמן, ראה כאן:
http://www.kisse-r.co.il/answer.asp?i=7617

חגי אמר/ה...

בנוסח עדות המזרח של סידור "רינת ישראל", בברכת אהבת עולם, מופיע (למיטב זכרוני) הנוסח "קוממיות בארצנו". הסידור מבוסס על הערות של הרב עמרם אבו-רביע, שהיה הרב הספרדי הראשי לפתח תקווה (1951-1966), וזכה להסכמת הרב עובדיה יוסף.
כמו כן, הרב משה מלכה (הרב הספרדי הראשי לפ"ת, שימש ברבנות העיר אחרי הרב אבו רביע)הורה לומר "קוממיות בארצנו". ראיתי זאת באחד השו"תים שלו (בגוגל מצאתי שהדבר מופיע ב"והשיב משה", סימן ו').