יום רביעי, 30 בינואר 2013

שום דבר לא השתנה?

"הגאון רבי שמואל מוהליבר זצ"ל היה מתחילה מפורסם לגאון בתורה. אך כאשר החל לעסוק ברעיון הציוני זה כעשרים שנה החלו מתנגדי חיבת ציון להוציא עליו לעז, כי איננו גדול בתורה והשתדלו למעט דמותו ולהקטין האוטוריטעט שלו. ורבים מהרבנים הצעירים, אשר לא ידעו את הגרש"ם טרם החל לעבוד עבודת הציונות, חושבים באמת, כי גדול כוחם של הרבנים הידועים למתנגדי הציונות בתורה מכוחו של הגרש"ם. "
(הרב יצחק ניסנבוים, עלי חלדי עמוד 134)

"כה היה יחס אחינו החרדים לכל קנייננו הלאומיים. "כתבי הקודש" שנפלו לארץ מרימים אותם בחרדת קודש ומנשקים אותם נשיקת פה, קודש המה, אבל ללמוד אותם... הס מלהזכיר... כל כתב שנכתב ב"לשון הקודש" היה טעון גניזה ויחד עם זה גזרו "גניזה" על כל הלימוד של השפה הזאת, שהיתה לשפת המשכילים! על חורבנה של "ארץ הקודש" שפכו לפעמים דמעות כמים, הזכירוה מאה פעמים ביום, התגעגעו על בניינה בדמיון עז, אבל לבנות את הארץ הזאת להחיות אותה למען חיות בה - אסור לדחוק את הקץ."
(הרב יצחק ניסנבוים דרשות לכל שבתות השנה והמועדים עמוד 224)

על הרב ניסנבוים ראו כאן וכאן

אין תגובות: