יום שבת, 22 בדצמבר 2012

שתי הערות קצרות לתחילת השבוע

1. כפי שאפשר לראות מהפוסט הקודם, אני עסוק טיפה במורה נבוכים לאחרונה. על הפיסקא הבאה של הרמב"ם (מו"נ ח"א פרק ע"א):
מה שהותר לבני-אדם כולם לא היה אלא מה שכתוב במפורש בכתבי-הקודש. יודע אתה שאפילו ההלכה המסוּרה לא היתה ערוּכה-בספר בזמנים קדומים בגלל מה שנפוץ בעדתנו: דברים שאמרתי לך על פה אי אתה רשאי לאָמרם בכתב. זאת היתה תכלית החוכמה לגבי התורה, שכן היה בכך כדי למנוע מה שקרה לאחרונה, דהיינו, ריבוי הדעות והסתעפות האסכולות, ספקות המתעוררים באשר ללשונם של דברים כתובים, שגגות המתלוות להם, פילוג שנוצר בין בני-אדם עד שהם נעשׂים כיתות, ומבוכה הנגרמת במעשׂים.
[התרגום כאן הוא של מ. שוורץ]

מעיר הרב קפאח במהדורתו כך (הע' 10):
כל זה מדבר רבנו בימיו שעדין לא התרחקו הרבה מסוגית התלמוד ודרכי חשיבתו, כל שכן בימינו שכל בעל תשובה מדייק דיוקי דיוקין מדברי אחרוני אחרונים שכל בסיסו אינו אלא דיוקים אויריים מדברי אחרון שלפניהם, עד שבמקרים מסוימים כשאדם מתבונן בהם רע עליו המעשה עד כמה רחוקים ומופלגים הם מן הגמרא ורוחה. 


2. השורות הבאות מתוך הדף היומי של היום הטרידו את מחשבתי במשך רוב היום (תלמוד בבלי מסכת שבת דף פ עמוד א):

אמר רב הונא: שכן צנועות כוחלות עין אחת.
תרגמא הילל בריה דרבי שמואל בר נחמני: כי תניא ההוא - בעירניות. 


ועם פירוש רש"י:

צנועות - שהולכות מעוטפות, ואין מגלות אלא עין אחד לראות, וכוחלות אותו.
בעירניות - בנות כפרים, אינן צריכות צניעות כל כך, שאין שחוק וקלות ראש מצוי שם, ועמה מועטין, ואינן מכסין פניהם וכוחלות שני עיניהם.

מה יש לנו כאן?
א. מקור בחז"ל לנשות השאלים והטאליבן ומכנה אותן "צנועות". 
ב. שגם אותן צנועות שהיו מתעטפות כל גופן, למעט עין אחת, עדיין היו מתאפרות באותו עין. 
ג. לדברי רש"י, במקום שאין שחוק וקלות ראש מצוי, "אינן צריכות צניעות כל כך". 


6 תגובות:

Miky Schreiber אמר/ה...

בנוגע לגמרא בשבת: בהחלט ייתכן שבתקופתם ובמקומם זו הייתה הנורמה של הצניעות ואין לגזור מהמנהג של אז לתרבות של היום. זה בדיוק כמו שאין ללמוד מהידע המדעי המוגבל של אותם ימים לימינו אנו (ראה סוגיות הרפואה במסכת ברכות).

אנונימי אמר/ה...

מסכת עירובין ק,ב: "עשר קללות נתקללה חוה...רב דימי אמר: עטופה כאבל.
זו גם מהקללות שיש להסיר...

אנונימי אמר/ה...

האם יש לך אישור מ - מ.שורץ על שימוש בזכויות יוצרים?

RavTzair אמר/ה...

לשני האנונימיים - נא לבחור שמות ולא להגיב כ"אנונימי".

לאנונימי השני,
האם ידוע לך משהו על זכויות יוצרים? שאלתך היא יותר גילוי בורות מאשר שאלה.
האם שמת לב שספרו של שוורץ כולו מצוי ברשת (שמתי אליה קישור)?

מתענינת אמר/ה...

אז תאורטית, מה אפשר לענות להן? -מקור כלשהו כתגובה למקור זה, שיסביר שהיום זה לא שייך?
שאלה נוספת- איך אתה מציע ללמוד את מורה נבוכים כשלומדים לבד? יש ספרים עם הסברים לקורא ההדיוט?

מ.ק. אמר/ה...

לגבי הגמרא בשבת, השאלה מה הטענה על "נשות הטאליבן", האם החמרה בצניעות היא דבר בעייתי בעיני המתנגדים? לפחות חלקם סבורים שלא, אלא שכל דבר המושך את תשומת הלב הוא חוסר צניעות, כולל שאל ורעלה בחברה המודרנית (למשל, הרב שלמה אבינר).

לכן, אם *כל* הנשים (לפחות: הדתיות) היו מתחילות ללבוש שאל - זו אכן הייתה התקדמות בצניעות, אך אם רק כמה נשים הזויות שַׂמות שאל זה רק מגרע.