יום רביעי, 27 ביוני 2012

מחיצה בבית הכנסת - חלק ה'

לפני כמה שנים כתבתי מספר רשימות בנושא המחיצה בבית הכנסת. מישהו החזיר אותי לשם השבוע אז אני רוצה להוסיף כמה דברים שנתחדשו לי מאז.

בזמנו ציינתי דברים ששמעתי מפי מספר גורמים שהרב סולובייצ'יק היה מורה שמחיצה הנצרכת היא בת עשרה טפחים. ציינתי שלא ראיתי לכך מקור כתוב, חוץ ממקום אחד.
לאחר מכן מצאתי שהרב יהודה הרצל הנקין, בשו"ת בני בנים ח"א סי' ב, מזכיר דעה זו גם כן בשם הרב סולובייצ'יק:
גם אגלה לו מה שראיתי ושמעתי מגאוני ארצי שהועד נאמנה שהגרי"ד סולובייצ'יק שליט"א כמה פעמים התיר תפלה במחיצה בת י' טפחים בשעת דחק גדול. ומעשה היה כאשר יצקתי מים על ידי מו"ז [=מורי וזקני] הגאון האדיר ציס"ע הרי"א [=צדיק יסוד עולם הרב יוסף אליהו] הנקין זצלה"ה ושאלוהו לגבי בית כנסת בבית ספר תיכון שעמדו הבנים מקדימה והבנות מאחור ומחיצת י"א טפחים ביניהם בתפלות המנחה, ולא אמר לא איסור ולא היתר אבל נתן רשות לרב השואל אחרי שישתדל להגביה המחיצה אם רואה רואה שאי אפשר לו לשכנעם להגביהה ואין דרך אחרת, שיכול להתפלל שם. 
בעז"ה בעתיד הקרוב נחזור לעסוק בשיטתו של הרב הנקין בעניין מחיצה.


3 תגובות:

מישקה אמר/ה...

על פניו זה לא זהה - יש הבדל בין "מחיצה הנצרכת" לבין מה שהתירו "בשעת דחק גדול".

RavTzair אמר/ה...

לא ברור לי למה זה לא זהה. כוונתי במילים "מחיצה נצרכת" היא שזה הדבר המינימלי שיכול להיחשב כמחיצה.

כמובן, שדבריו של הרב סולובייציק נאמרו במציאות ועל רקע מאבק על פניה של בתי הכנסת מול מה שכונה בזמנו traditional.

ראה גם בפעם הקודמת שהתייחסתי לנושא (בחלק ג' - שמתי קישור).

מישקה אמר/ה...

יש מינימום שהוא "לכתחילה", ויש מינימום שהוא "בשעת הדחק", ויש מינימום שהוא "בשעת דחק גדול". אני מודה אבל שלא עיינתי עדיין לראות לאיזה מהם התכוונת בקישור.