יום שלישי, 31 במאי 2011

רפורמת יום ירושלים

השנה זו השנה הראשונה שיש לקהילתי בית כנסת ושמתקיימות בו תפילות ביום ירושלים, והיה עלי לקבוע כיצד ייראו תפילות יום ירושלים בבית הכנסת.

כבר כתבתי לפני מספר שנים את תחושותי בנוגע לחגיגיותו של יום ירושלים, ובהתאם לתחושות אלו ניסיתי להתוות דרך לתפילות היום.

ישנם מקומות רבים הפותחים את תפילת ערבית של ליל יום ירושלים במזמור "הודו... יאמרו גאולי ה'" שאומרים אותו גם בליל יום העצמאות ובימות חג הפסח. כך נהגו בישיבת מרכז-הרב שהתפללתי שם כמה פעמים בליל יום ירושלים (ומן הסתם עדיין נוהגים כך) וכך מופיע גם במספר ספרי תפילה שיצאו ליום העצמאות וליום ירושלים, כדוגמת סידורו של הרב אורי שרקי לימים אלו.

אני אינני מבין מה קשור מזמור זה לתוכנו של יום ירושלים. במקום זה אני מעדיף לומר מזמור המדבר אודות ירושלים. לדוגמא אפשר לומר את המזמור שאומרים כ"שיר של יום" של יום שני "שיר מזמור לבני קרח, גדול ה' ומהולל מאד בעיר אלוקינו וכו'".

בנוסף, אם כבר משנים חלק מסדר התפילה, אפשר להחליף או להוסיף ל"שיר למעלות אשא עיני אל ההרים" את אחד משירי המעלות המדברים אודות ירושלים (יש שניים מפורשים ועוד אחד במשתמע).

לגבי תפילות הבוקר, מכיוון שעיני חזו שפסוקי דזמרה הארוכים של שבת ויו"ט הינם מעמסה על ציבור המתפללים והציבור כלל לא חש בתוספת מזמורים אלו חגיגיות (הגם שגם במקורותינו מזמורים אלו נוספו משום שהעם בטל ממלאכתו, מה שאין כן ביום ירושלים), אני מעדיף שלא להוסיף אותם לתפילה ולא להאריך את התפילה ולהכביד על הציבור.

אין תגובות: