יום רביעי, 2 במרץ 2011

עוד על "פירוש אור החיים" בהוצאת מוסד הרב קוק


בימים האחרונים הגיעו אלי שני מכתבים ששלח ר' אליהו לוין מירושלים למוסד הרב קוק על אודות סדרת ספרים זו. התופעה שעליה הוא מצביע מטרידה מאד.

המכתב הראשון:
תחילה אני רוצה להודות ולשבח את הנהלת מוסד הרב קוק על היוזמה להוציא לאור מהדורה מתוקנת של חמישה חומשי תורה עם פירוש אור-החיים עם הערות.
חשוב מאוד שנוסח התורה רש"י והתרגום נעשו על פי הנוסח המדויק של "תורת-חיים", תורה על פי ר"מ ברויאר ז"ל, ותרגום ע"פ ר"י קאפח ז"ל.
מוסד הרב קוק הוציא לאור גם תורה והפטרות ע"פ ברויאר, עם ברכות הפטרה והפטרות למנהגי העדות השונים. ההפטרות שם מועתקות מהנביאים ע"פ ברויאר בהשמטת סימני פרקים ופסוקים.
מצער הדבר שהעתקת ההפטרות לצורך תורה עם אור-החיים לא נעשתה מ"תורה ע"פ כא"צ והספרים הקרובים אליו" הנ"ל אע"פ שכאמור גם הוא ספר של מוסד הרב קוק.

בהפטרת כי-תשא מלכים א יח ה כתיב וקרי: מֵהַבְּהֵמָה׃
כך הוא בכתר ארם צובה:
ובלנינגרד:
לא מצוין לא כתיב ולא קרי.
אמנם המנחת שי מביא שתי דעות אך גם הוא נוטה לדעה שאין כאן כתיב וקרי: כתב רד"ק מן בהמה כתיב וקרי מהבהמה עכ"ל. כן הוא במקצת ספרי הדפוס אבל בספרים כ"י שלפני וגם בדפוסים ישנים כתוב מהבהמה ואין כאן ק' וכתיב כלל:
גם בקורן מהבהמה ללא כתיב וקרי.
ממש נדהמתי למצוא דווקא ב"תורה עם אור-החיים" של מוסד הרב קוק מילה זו עם הכתיב "מן בהמה".
האם זה בא ללמד על הכלל כולו שלא העתק מ"חמישה חומשי תורה ע"פ כא"צ והספרים הקרובים אליו"?
האם זה בא ללמד שרק ההפטרות אינן לקוחות משם?
האם זו טעות בודדת משיקולים מוטעים, אבל במקומות אחרים מועתק מהנביאים של מוסד הרב קוק "ע"פ כא"צ והספרים הקרובים אליו"?

אודה לעוסקים במלאכה זו אם
א. יאשרו לי שיתקנו טעות זו במהדורה הבאה.
ב. יענו לי על פי מה נקבע נוסח הנביאים במהדורה הנוכחית, ואם לפחות בנוסח התורה אני יכול לסמוך שמועתק לפי "תורת-חיים".
המכתב השני:
במכתב קודם הערתי על שגיאה בהצגת כתיב וקרי בהפטרת כי-תשא במלכים א יח ה.

מכתבי היה כי סמכתי על הכתוב בשער הספרים שנוסח התורה הוא מהרב מרדכי ברויאר ז"ל. חשבתי שנוסח התורה אומנם משלו, אבל בהפטרה נפלו טעויות עקב העתקה ממקומות אחרים, בעוד תורה נביאים וכתובים בהוצאת מוסד הרב קוק מתחילת שנות התש"מ לפניכם.
בסוף ספר כתובים מציע רמ"ב ז"ל את משנתו על פי מה קבע את נוסח הכתיב הניקוד והטעמים.
הוא קובע שבדרך כלל אין שתי געיות (מתגים) במילה אחת או במילים מוקפות, במהדורת החומש עם אור החיים נוספו געיות מנוגדות לשיטתו.
כמה דוגמאות
בראשית ו יג כִּי-מָלְאָה אין מקום לגעיא במ"ם
שמות לה ג לֹא-תְבַעֲרוּ בלנינגרד אין געיא כלל אבל רמ"ב סימן געיא בלמ"ד ולא בבי"ת.
שמות לה יא אֶת-אָהֳלוֹ לשיטת רמ"ב אין מקום לגעיא באל"ף.
אולי על זה היה אפשר להחריש, אולי געיות אלו נוספו למנוע טעות של קריאה בשווא נח (תירוץ שאינו מתקבל כשנוספת געיא מיותרת לפני חטפים), אבל גרוע מזה!

רמ"ב מציין שיש געיות שנוספו לדפוסים מסוימים כמו לטריס לפני שווא שנחשב לדעת אותם הוצאות נעים ובעצם הם נחים. הוא מונה שם את בראשית יד ו בְּהַרְרָם, שאין מקום לגעיא בה"א; כמו כן אין מקום לגעיא בדברים לג ב מֵרִבְבֹת באות הרי"ש אלא דווקא באות המ"ם [בכתר ארם צובה אין גם במ"ם אבל רמ"ב לשיטתו המוסברת שם הוסיפה], גם המילה הַלְוִיִּם בכל מקום ללא געיא בה"א. כל אלה שיטתו שיש להניח שהיה מוחה בכל תוקף לו ראה שמשנים בדבר שהוא רואה שיבוש גמור! ובחומשים הנ"ל נוספו געיות מוטעות אלה!

לו החליטה הנהלת "מוסד הרב קוק" לזנוח את שיטתו, ולנקד ולהטעים לפי קורן או היידנהיים או לטריס וכד' – היה מקום לדון עד כמה חכמה היא החלטה כזו. אבל להדפיס ספר ולציין בעמוד השער שזה ע"פ "הרב מרדכי ברויאר" ולהכניס שם דברים שמגמת פניו מנוגדת להם היא בכלל "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית"!

אציין בזה שגיאות נוספות מנוגדות לדעת רמ"ב בהפטרת כי-תשא.
1. יח ב וְהָרָעָב חָזָק מרכא טיפחא, בחומש אור-החיים מוסד הרב קוק טיפחא מרכא.
2. יח כז כִּי שִׂיחַ המילה "כי" במונח ואינה מוקפת למילה שאחריה כבחומש הנ"ל.

לפי מה שנראה הרי במקום להעתיק את נוסח התורה וההפטרות מחומשי "תורת חיים" הרי החליט מישהו מהמערכת "לשפר" קצת. לו הסתפק אותו "משפר" בהכפלת זרקא או סגול, או בבידול בין המהפך ליתיב, או בסימון הקרי בסוגריים בתוך השורה – היה מקום לדון אם שינויים אלה כדאיים, אבל נתינת נוסח כוזב מנוגד לדעת רמ"ב כשמשביחים את המקח בהכרזה שהנוסח על פיו היא עוול חמור.
אלה מקצת פגמים שמצאתי במהדורה זו

על הוצאת מוסד הרב קוק להדפיס מהדורה חדשה מדויקת ע"פ רמ"ב ז"ל.
הטוב ביותר היה לגנוז את כל הספרים המוטעים והמתעים. למצער אפשר להדביק מדבקה על המילים "על פי הרב מרדכי ברויאר"!

2 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: מישקה תאריך: 02/03/11, 11:41:41נו, מילא, "תופעה מטרידה מאד"! לא את רוב הציבור כנראה, שקונים את חומש אור החיים בשביל אור החיים ולא בשביל הגעיות בטעמים והקרי וכתיב בהפטרות. לא שאין מה לבקר את מה שכתבו שזה ע"פ הרב ברויאר ובפועל אין זה מדוייק, אבל מכאן ועד הדרישה לגנוז את כל העותקים, כבר אמרתי נו מילא.
וקשה לי להשתחרר מהתחושה שהחיפזון שלך להגדיר זאת כ"תופעה מטרידה מאד", לא פחות, נוגע באופן ישיר (גם אם אולי בלתי מודע) לקיומן של התלונות שהעלית בשעתו כלפי דברים אחרים באותו חומש.

שם השולח: יוסף תאריך: 02/03/11, 13:32:47מישקה, כצפוי, אתה דבק בהרגלך ומסרב להתרגש. לדעתי, הבעיה באדישות המתנשאת שלך ולא ברגישות המוסרית של הכותב. הדרך הנכונה לחזור בתשובה מהטעייה גסה היא להפסיק אותה (גם אם אין מקח טעות).
אגב, לדעתי התלונה הקודמת והנוכחית אכן קשורות ונובעות מתהליכים רעים שעוברים על המוסד.

שם השולח: מישקה תאריך: 02/03/11, 14:16:14יוסף, עזוב אותי. תאמר אפילו שאני סנגור בתשלום של מוסד הרב קוק. אבל צא לשוק ובדוק האם זה באמת מטריד את הרבים. ואני מתכוון לקוני הספר הזה או צרכניו הפוטנציאליים. (יכול להיות שהם אפילו סבורים לתומם שב"נוסח הרב ברויאר" הכוונה לנוסח, דהיינו יתרות וחסרות וקרי וכתיב והפסקות פסוקים וכדומה, ולאו דווקא לטעמים והמתגים, גם אם לסבור כך זו טעות גסה).

שם השולח: רועי תאריך: 02/03/11, 14:28:31יש פה הנחה שרוב הקונים יודעים מהי געייה (בהקשר הזה)...

(מצד שני, זה כמעט ענייני דיומא האם לקרוא את מרדכי בשווא נע או בחטף קמץ (שצריך להיקרא כשווא נע...))

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 02/03/11, 15:47:23אכן, מישקה, יש בליבי על הוצאת מוסד הרב קוק שרכשתי במיטב כספי סדרה כאשר סמכתי עליהם שיהיה איכותי ויצאתי במפח נפש.
אך עד שראיתי את המכתבים הללו אמרתי לעצמי שלפחות יש לי חומש עם תרגום ורש"י מדוייקים ומודפסים יפה (אין לי "תורת חיים"). עתה, אני גם לא בטוח בזה.

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 02/03/11, 15:47:53ה"תופעה המטרידה מאד" היא בעיני, שיש להם ביד מוצר טוב - נוסח מדוייק עפ"י הרב ברויאר, תרגום עפ"י הרב קאפח וכד', והמו"ל החליט בהחלטה מטופשת שזה לא ממש מעניין אף אחד איזה נוסח יש שם. מה קרה ל"עובד - לא נוגעים"?

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: מישקה תאריך: 02/03/11, 17:01:34אם כך, אני יכול להסכים שאכן מדובר בהתנהלות רשלנית, ואף יכול להסכים שרשלנות כזו היא מנת חלקם בעשור האחרון.

שם השולח: יצחק תאריך: 02/03/11, 21:58:07אולי צריך להחליף את המושג 'עבודה ערבית' ב'עבודה חרדית' (כן, זה קצת נשמע כמו סתירה פנימית).